Error message

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? në include_once() (rreshti 1387 i /home/crlds/public_html/includes/bootstrap.inc).

ACHIEVE - Ndërgjegjësimi për historinë e përbashkët për identifikimin dhe zgjerimin e vlerave të Evropës

Intervali kohor:

Qershor 2019 - maj 2022

Donator

Komisioni Evropian, Agjensia Ekzekutive e Arsimit, Kulturës dhe Audiovizivës

Programi

Evropa për Qytetarët

Nën-programi 

Strand 2: Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja qytetare  

Për më shumë lexoni Raportin Final të projektit këtu

Projekti në një shikim

ACHIEVE synon të zhvillojë identitetin e BE-së duke filluar nga një reflektim mbi historinë e përbashkët, artin dhe fetë midis qyteteve nga Evropa Qendrore dhe Jug-Lindore si një mjet për të luftuar Euroscepticizmin në rritje.

Për këto arsye, këto janë temat në sfidat me të cilat ACHIEVE dëshiron të përballet:

 1. promovimi i njohurive për territorin e vet, dhe pastaj për vendet e tjera të përfshira
 2. nxitje e diskutimit mbi konceptet e identitetit dhe Euroscepticizmit, shkaqet e të cilit do të hetohen në nivelin lokal në të gjitha vendet e synuara dhe do të ndahen me rastin e ngjarjeve ndërkombëtare. Së treti, rrjeti i qyteteve do të ndajë mjete dhe metoda për të krijuar një KUJTIM NARRATIV KUNDER EUROSCEPTICIZMIT.

Për këtë qëllim, qytetarët do të identifikojnë mënyra krijuese për të zhvilluar mesazhe thelbësore që kundërshtojnë rritjen e mosbesimit dhe mosmirënjohjes ndaj Evropës, duke krijuar një "hartë globale të shtetësisë". Këto përmbajtje do të përdoren për të zhvilluar një faqe interneti interaktive që pritet të përdoret si një mjet didaktik, përtej projektit.

Objektivat

 1. Rritja e vetëdijes për kujtesën e përbashkët, historinë dhe vlerat e vendeve të BE-së dhe objektivat e BE-së (si promovimi i paqes), vlerat e saj dhe mirëqenia e banorëve të saj përmes debateve, reflektimeve dhe rrjeteve
 2. Inkurajoni pjesëmarrjen qytetare dhe demokratike të qytetarëve në nivelin e BE-së duke zhvilluar njohuritë e tyre mbi procesin e elaborimit politik të BE-së dhe duke promovuar mundësi të angazhimit qytetar, vullnetar ose ndërkulturor në nivelin e BE.

Aktivitetet

 1.  Bashkia Erdut organizon veprimtarinë e parë ndërkombëtare që synon fillimin publikisht të veprimtarisë dhe ndarjen e një përmbledhje të Euroscepticizmit në çdo vend partner;
 2.  Aktivitete lokale Faza 1: aktivitetet organizohen nga çdo partner për të angazhuar qytetarët vendas në thellimin e njohurive të tyre mbi historinë, artin, fenë e territorit të tyre dhe mbledhjen e materialeve për të;
 3.  Komuna e Pejës (Kosovë) organizon veprimtarinë e dytë ndërkombëtare, duke synuar ndarjen e gjetjeve përkatëse lokale dhe prezantimin e konceptit të shtetësisë së BE;
 4.  Aktivitete lokale Faza 2: aktivitetet organizohen nga çdo partner për të angazhuar qytetarët vendas për të reflektuar nënshtetësinë e BE-së dhe Euroscepticizmin;
 5.  Shtëpia e Minoriteteve Kombëtare (Praga, Republika Ceke) organizon veprimtarinë e 3-të ndërkombëtare, me qëllim ndarjen e gjetjeve përkatëse lokale dhe identifikimin e metodave për ndërtimin e një kundër-narrative për Euroscepticizmin
 6.  Aktivitete lokale Faza 3: aktivitetet organizohen nga çdo partner për të angazhuar qytetarët në diskutimin e metodave për të luftuar Euroscepticizmin që janë identifikuar në ngjarjen ndërkombëtare dhe në identifikimin e gjurmëve të identitetit evropian të ngulitur në kontekstin e tyre lokal. Ata do ta bëjnë këtë duke mbledhur intervista, foto, video, histori që do të ushqejnë "Hartën Globale të Qytetarisë"
 7.  Bashkia Breganze dhe Instituti Rezzara (Vicenza, Itali) organizojnë ngjarjen e 4-të dhe të fundit ndërkombëtare "Mërzitja nga Kufijtë" për të promovuar identitetin e BE-së dhe kalimin e kufijve mendorë dhe fizikë.
 8.  Aktivitete lokale Faza 4: aktivitetet organizohen nga çdo partner për të ndarë me qytetarët e tyre vendas përvojën e projektit
 9.  Krijimi i mjeteve të komunikimit siç është Harta Globale e Qytetarisë, gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Aplikuesi kryesor

Komuna Breganze (Itali)

Partnerët

 1. Istituto Rezzara (IT)
 2. Association des Agences de la Democratie Locale (FR)
 3. CRLDS - Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal (AL)
 4. RAM Central Stara Planina (BG)
 5. Komuna Zavidovici (BIH)
 6. Shtëpia e Minoriteteve Kombëtare (CZ)
 7. Komuna Erdut (HR)
 8. Komuna e Pejës (KS)
 9. Koalicioni i organizatave rinore SEGA (MK)
 10. Komuna Herceg Novi (Mali i Zi)
 11. Komuna Mioveni (RO)
 12. Komuna Cajetina (SER)
 13. CEE CN (SK)

Buxheti i projektit: 148,600 euro

CRLDS part of budget: 6350 euro
CRLDS kontakt

Florida Grosler

Manager per komunikimin

florida.grosler@crlds.org