Lajme

Sot në ambjentet e Hotel Grand, Tiranë celi punimet Edicioni i II-të i Institutit për Gratë dhe Vajzat në Politikat Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Sigurisë.

Gratë edhe në Shqipëri, si kudo në botë kanë një rol thelbësor për të luajtur në ofrimin e sigurisë dhe proceseve të paqes. Kontributi i këtij Instituti shkon në këtë drejtim, duke promovuar dhe nxitur përfshirjen dhe kontributin më të gjerë të tyre në këto cështje. 

Punimet e edicionit të dytë u çelën nga Dr. Edlira Titini, e cila falenderoi pjesëmarrësit si dhe bëri një përshkrim të Institutit, pjesëmarrëseve dhe objektivave të tij.

Jemi gati për të filluar edicionin e dytë të Institutit për Gratë dhe Vajzat në Çështjet e Sigurisë dhe Paqes. Pjesëmarrëset janë përzgjedhur dhe përfaqësojnë gra  dhe vajza nga shoqeria civile, institucione shqiptare dhe ndërkombëtare si dhe nga institucione akademike.

Instituti për Gratë dhe vajzat në Politikate Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare kërkon të promovojë një botë më të qëndrueshme, paqësore dhe të drejtë duke u fokusuar në rolin e rëndësishëm që gratë luajnë në parandalimin e konfliktit dhe ndërtimin e paqes, rritjen e ekonomive dhe adresimin e kërcënimeve globale si ndryshimi i klimës dhe ekstremizmi i dhunshëm. 

Sot, 14/02/2020, me senatorët e Shkollës së Mesme Kemal Ataturk të Vlorës, do të jetë aktiviteti përmbyllës i fazës së parë të serisë së aktiviteteve lokale të zhvilluara në kuadër të Projektit ACHIEVE.

Rezultatet paraprake të sondazhit të identitetit kombëtar dhe evropian do të jenë në fokus.

Nga 19 deri më 21 Shkurt në Sallën e Madhe të Shtëpisë së Minoriteteve Kombëtare në Pragë u mbajt aktiviteti i dytë ndërkombëtar i Projektit Arritje, ku CRLDS ishte pjesë e partnerit.

 

Në ditën e parë të takimit, një përfaqësues i secilit vend bëri një prezantim të shkurtër të identitetit kombetar i përbërë nga tre aspekte: karakteristikat e përgjithshme të territorit, elementë që përfaqësojnë identitetin e territorit që lidhen me artin, historinë, muzikën, vallëzimin, gastronominë, produktet tipike , fene dhe si njihet trashëgimia kulturore e territorit nga banorët e tyre.

Dr Svetlana Titini prezantoi rreth tre elementeve përfaqësues të identitetit tonë: Folklor, Ushqim dhe Fe.

Ndërsa kemi ardhur në fund të vitit 2019, është koha e duhur e vitit për të reflektuar dhe filluar planifikimin për një vit të ri përpara. Do të ishte pikërisht ky objektiv i mëngjesit të punës, i organizuar nga CRLDS me Bordin e tij të Drejtorëve, Stafin, bashkëpunëtorët dhe partnerët, sot në ambientet e selisë CRLDS. Takimi kishte ngjyra festive dhe reflektuese në të njëjtën kohë.

Të dashur të gjithë, është koha e duhur e vitit për të reflektuar dhe filluar planifikimin për një vit të ri përpara. 2019 Nuk ka qenë vetëm një vit plot arritje të mëdha për qendrën tonë, por më e rëndësishmja, ka qenë një vit i marrëdhënieve të jashtëzakonshme dhe lidhjeve të bukura. Asnjë nga këto nuk mund të ishte e mundur pa të gjithë ju.

CRLDS Albania mori pjesë në JPI Urban Europe AGORA Workshop "Dilemat e hapësirave publike" mbajtur në Riga nga 20 deri më 22 nëntor 2019.

Më 19 Nëntor, ne filluam aktivitetet e AGORA-s në Riga me një Tour / WALKshop me mirësi rreth qytetit të Riga, me fokus të veçantë në projektet e hapësirës publike të zbatuar në qytetin e Rigës dhe në zonat peri-urbane, të organizuara nga pritësit lokalë.

Në ditën e dytë të ngjarjes, dt 20 November, Zonja Luiza Hoxhaj prezantoi punimin me temë: "Menaxhimi i qyteteve dhe hapësirave publike, Rasti i Shqipërisë ”.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Letonisë dhe Agjencia Shtetërore e Zhvillimit të Arsimit të Letonisë i ftoi pjesëmarrësit e Agoras për një darkë të përbashkët më 20 nëntor.

Në diten e katert të  “Institutit për Vajzat dhe Gratë në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare” 15 kursantet e përzgjedhura për të marrë pjesë në program, pasi   frekuentuan të gjitha seancat e trajnimit, morrën pjesë aktive në to dhe plotësuan të gjitha detyrimet e programit  prezantuan perpara  një komision i përbërë nga pjesëtarë të grupit organizator të Center for Regional and Local Development Studies (CRLDS), stafi akademik mësimdhënës dhe një përfaqësuese e lartë nga Ambasada e SHBA në Tiranë punimet e tyre të thelluara.

Të gjithë e dimë se një njohuri e thellë e kuptimit te historisë, si nga këndvështrimi lokal ashtu edhe nga ai global, është thelbësore për të kuptuar botën e tanishme dhe për të ecur drejt një nesërme më të mirë. Ajo që është po aq e rëndësishme është vetëdija që, përveç narracionit kombëtar, shumë shpesh vende të ndryshme ndajnë shumë histori të përbashkët, për sa i përket proceseve sociale, politike dhe kulturore.

Sot, 1 Tetor 2019, në ambjentet e Hotel Doro City, Tiranë celi punimet Edicioni i I-rë i Institutin për Gratë dhe Vajzat në Politikat Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Sigurisë .  

Në sesionin Inagural nderojne me pranine e tyre e Ngarkuara me Pune e Ambasades se ShBA ne Tirane Leyla Moses-Ones, Znj.Ermonela Felaj, Kryetare e Komisionit të Sigurisë  të Sigurisë Kombëtare në Kuvendin e Shqipërisë Kombetare ne Kuvendin e Shqiperise, Z. Petro Koci, Zv. Ministër I Mbrojtjes,  Z.Galentin Georgiev, Shef i Departamentit të  Cështjeve  të Sigurisë në  OSCE, Prezenca në Shqipëri.

THIRRJE PËR APLIKIME
INSTITUTI PËR VAJZAT DHE GRATË NË POLITIKAT E SIGURISË KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE
1- 4 Tetor 2019

Leksione dhe seminare me profesorë dhe ekspertë shqiptarë e të huaj.

E hapur për:
studente të ciklit të dytë të studimeve (master)
doktorante
studiuese të reja të doktoruara në Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Studime Rajonale politike
Aplikoni: Dërgoni aplikimin tuaj në këtë adresë e-mail susiweinstitute@gmail.com

Lexo me shume

Title: "Çfarë të ardhmeje për Ballkanin Perëndimor? Një vizion nga perspektiva lokale dhe rajonale "
Date: 30 Nëntor-2 dhjetor-2017
Vendi: Universiteti Ismail Qemali i Vlorës

Qëllimi kryesor i forumit është të promovojë një qasje evropiane mbi zhvillimin rajonal dhe lokal përmes nxitjes së shkëmbimit të ideve, reflektimeve dhe perspektivave, duke inkurajuar akademikët të marrin më shumë informacion të plotë mbi çështjet e "botës reale" dhe hartuesit e politikave duke përdorur atë që del nga debati akademik si dhe përmes nxitjes së pjesëmarrjes së qytetarëve dhe shoqërisë civile në jetën shoqërore, politike, ekonomike dhe shkencore si mjet për një të ardhme më të mirë të përbashkët në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal po u jep pjesëmarrësve të mundshëm në Forumin e 2-të për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal Ekonomik një afat të ri deri më 15 Nëntor për hulumtuesit e rinj që të dërgojnë propozimet e tyre për thirrjen e tyre për dokumente dhe për praktika të mira në nivel kombëtar, evropiane apo botërore.

Komisioni i vlerësimit të propozimeve për Logon e Forumit të Dytë mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal, pas shqyrtimit të propozimeve të paraqitura, zgjodhi si fituese punën e znj. Lea Fushekati, një dizajner shqiptaro-belge, e lindur në Tiranë dhe banuese në Bruksel.

Mundësi për e sponsorizimin e Forumit

Ka disa mënyra për t'u bërë partner në Forumin e Dytë të Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal - FoRLED 2017, Vlorë (Shqipëri), 24-27 Tetor 2017 dhe të lidhni emrin e organizatës suaj ose kompanisë me kauzën e saj, shkëmbimin e njohurive dhe përvojës në fushën e politikave të zhvillimit ekonomik rajonal dhe lokal, falë rolit dhe sinergjisë së të gjithë aktorëve të pranishëm në territor si: institucionet publike dhe private, botën akademike, shoqërinë civile si dhe fushave të turizmit, trashëgimisë kulturore, ekonomisë së re, ekonomisë digjitale, zhvillimeve të zgjuara etj., me rol të rëndësishëm në këtë proces zhvillimi si dhe Prezantimi, Promovimi dhe Përfitimi.

SESIONI I TË RINJVE TË FORUMIT PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK    RAJONAL DHE LOKAL. - EDICIONI i II-te: 24-27 Tetor 2017

"Strategjitë Territoriale për Modelet e Reja të Prodhimit dhe zhvillimit".

Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal - CRLDS Albania në bashkëpunim me Akademin Evropiane te Rajoneve.

Konkursi për logon zyrtare të Forumit të Dytë të Vlorës për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal, në vendet e Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet në Vlorë më 24-27 tetor 2017, u hap sot më 28 gusht.

Logoja do të dizajnohet, duke marrë parasysh faktet që Forumi do të organizohet në qytetin e Vlorës, i cili do të përfaqësohet përmes simbolit të saj të njohur, ndërsa tre valë ngjyrash kujtojnë dorsalet që nxisin procesin. Në Vlorë ata gjejnë pikën e tyre të natyrshme historike: Adriatik-Jon, Europën Jugore dhe dorsalet Ballkanike.

Forumi do të organizohet nga Qendra për Studimin e Politikave Europiane për Zhvillimi Rajonal dhe Lokal dhe Akademia Evropiane e Rajoneve, me mbështetjen e Bashkise Vlorë, Qarkut Vlorë dhe të Qeverisë Flamande.

Si sot, 60 vjet më parë më 25 mars 1957, përfaqësuesit e gjashtë shteteve: Belgjikë, Francë, Itali, Luksemburg, Holandë dhe, në atë kohë, Gjermania Perëndimore, nënshkruan në Romë dy traktatet themelues, të Komunitetit Ekonomik Evropian (EEC) dhe Komuniteti Evropian të Energjisë Atomike (Euratom).
Traktatet e Romës përfaqësojnë themelin e Evropës moderne. Nga njëra anë, u krijua një treg i përbashkët, simbolizuar nga katër liritë si : i lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave, kapitalit dhe shërbimeve. Nga ana tjetër, filloi hulumtimi i përbashkët në fushën e energjisë atomike për përdorim paqësor. Si rezultat i kësaj, qytetarët e Bashkimit Europian gëzojnë sot një nga standardet më të larta të jetesës dhe, më të shquara, jetojnë në një zonë të qetë.

THURSDAY, JANUARY 19TH 2017

“DESIGN PRACTICE IN AN ERA OF DISRUPTION”

Venue: University of Arts of Tirana

Time 9:30-12:30

WEDNESDAY, JANUARY 18TH 2017

“FROM DESIGN THINKING TO TANGIBLE CHANGE -AVOID DEAD-END INNOVATION BY INVESTING IN THE FUZZY FRONT END”

Venue: Hotel Doro City

Time: 9:30- 13:30

This workshop, based on active participation by attendants, will introduce you to the correlation between the activities undertaken in the early phases of a development project and the likelihood of delivering change or solutions, which will be embraced by the users or the market. During the workshop, you will have time to discuss and work with:

The Center for European Policy Studies on Regional and Local Development-CRLDS is pleased to invite you in the Workshop on the topic:

"Design Practice in an Era of Disruption”, by Steinar Valade-Amlande"

Time: 19/01/2017, 10:00-13:00

Venue: University of Arts of Tirana, Tirana

The Center for European Policy Studies on Regional and Local Development-CRLDS is pleased to invite you in the Workshop on the topic:

"FROM DESIGN THINKING TO TANGIBLE CHANGE: AVOIDING DEAD-END INNOVATION BY INVESTING IN THE FUZZY FRONT-END" , by Steinar - Valade Amlande. 

Time: 18/01/2017 10:00 – 14:00 a clock

Venue: Hotel Doro City, Tirana

The workshop: addressing to anyone in charge of or engaged in development of products, services or initiatives – public or private – and which focuses on how design thinking can contribute to better results ;

Kronike e TV 6+1 Vlora mbi "Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal", Vlore me 14/10/2016:

Në një takim të përbashkët të bordit mes EAR-AER dhe CRLDS - Qendra për Studimin e Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Loka, të mbajtur në Tiranë më 10 tetor 2016, të dy organizatat ranë dakort që CRLDS do të përfaqësoj Akademinë Europiane të Rajoneve në Shqipëri.

Qëllimi i kësaj sipërmarrje të përbashkët do të jetë për të krijuar projekte të përbashkëta ndërmjet përfaqësuesve të ndryshme kombëtare të AER-it në mënyrë që të vënë në praktikë qasjen rajonale në vendet respektive si dhe për të organizuar cikle arsimore dhe seminare për të dhënë frymëzim për partnerët lokal, komunat dhe rajonale autoritetet për ngritjen e projekteve që do të rrisin nivelin zhvillimit ekonomik dhe social rajonal.

Vlorë, 14 Tetor 2016

CRLDS Center është duke përgatitur edicionin e parë të Forumit të Zhvillimi Ekonomik Rajonale dhe Lokal, aktivitet ndërkombëtare, të mikëpritur nga Bashkia e Vlorës dhe Qarku Vlorë, më 14 tetor 2016 dhe i paraprirë nga një tur takimesh në qytetet Tiranë, Elbasan dhe Berat nga data 11 deri me 13 tetor, me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve në zhvillimin dhe bashkëpunimin territorial që duan të ndajnë përvojat e tyre dhe të marrin pjesë në reflektimin mbi efektivitetin e zhvillimit ekonomik lokal si mjet kryesor për të përmbushur sfidat e Axhendes Post-2015 mbi zhvillimin në nivel lokal.

Zëri i Amerikës pasqyron aktivitetin e Qendrës sonë: Leksion publik "Nënë Tereza":
Sfidat e studimit para dhe pas shenjtërimit », nga Dr Gëzim Alpion, Birmigham
University. UK .
Për më shumë ndiqni linkun e mëposhtëm:
http://www.zeriamerikes.com/a/nene-tereza- gezi…/3350153.html

Qendra zhvilloi në dt 26 Maj 2016 në Hotel Tirana Internacional, Salla Balsha, Tiranë

Leksionin Publik: "Nënë Tereza: Sfidat e studimit para dhe pas shenjtërimit",  nga Dr Gëzim Alpion, Birmingam University, UK.

Qëndra CRLDS ju fton të merrni pjese në:

Leksion i hapur:  Michel Foucault: Biopolitics - Midis pushtetit dhe etikës, nga Prof. Aleksandër Carnera, Copenhagen Business School, De.

Katër vjetë më parë, më 04/05/2012, nisi zyrtarisht rrugëtimin Qendra e Studimit të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal. Në këto katër vite Qendra është rritur, ka zgjeruar aktivitetin dhe bashkëpunëtorët. Ka vendosur partneritete me aktorë të rëndesishem,vendas dhe në nivel ndërkombëtar, nga sektori publik dhe privat, nga bota akademike apo ajo e kërkimit shkencor dhe në terren.

Është një kënaqësi e madhe për ne të njoftojmë se projekti i quajtur "Angazhimi Demokratike dhe Pjesëmarrja Qytetare", i financuar nga Komisioni Evropian, në kuadër të programit: Europa për Qytetarët ka fituar miratimin.

Siç tashmë është parashikuar në programin e aktiviteteve të projektit ngjarja e parë do të jetë "Festivali Saint George Days", që do të zhvillohet midis datave 22-24 prill në qytetin Sain George në Rumani, ku do të ketë ngjarje të ndryshme kulturore, artistike, panaire artizanale si dhe Kopshti Kulturor. Programi do të përfshijë prezantime nga interpretues kombëtare dhe ndërkombëtare. Ngjarja e ditëve të Shën Gjergjit do të jetë një festë e komunitetit.

Sot më 11/02/2016 u nënshkrua në Tiranë, në ambjentet e CRLDS, Marrëveshja e Bashkëpunimit, midis EIPASS dhe CRLDS. Marrëveshja u firmos respektivishtë për EIPASS nga Znj. 

Zhvillimi social e ekonomik i një vendi shihet i lidhur ngushtë me teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK), të njohura si teknologji të interesit të përgjithshëm. Teknologjitë TIK dhe broadband ofrojnë potencialin për të kapërcyer shumë sfida unike dhe kufizime tradicionale që karakterizojnë ekonominë rurale, veçanërisht ato zona që janë në distanca të largëta.TIK gjithnjë e më shumë po luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.

Në përfundim të punimeve të Asamblese Parlamentare të Mesdheut (PAM)(Zhvilluar në Tiranë në datat 18-19 Shkurt 2016), u zhvillua takimi dypalesh midis Qendrës CRLDS Albania, përfaqësuar nga Luiza Hoxhaj dhe CSE Crescendo të Milanos (konsulente e PAM), përfaqësuar nga Cesare Sarcedoti (CEO i CSE). Në këtë takim u bisedua për avancimin e mëtejshem të bashkëpunimit tonë trevjecar, i cili tashmë u rrit në nivel partneriteti.

Ne jemi të gëzuar të ndajmë me ju kënaqësinë e njoftimit të lajmit të nënshkrimit, sot më 26/01/2016 të Memorandumit të Mirëkuptimit në fushen:kulturore, arsimore dhe shkencore midis Qendës sonë, CRLDS Albania, dhe Institutit te Menaxhimit te Zhvillimit të Qëndrueshëm, Francë.

Qendra CRLDS, do të marrin pjesë në aktivitetin e katërt te Projektit Docpie Projektit, në cilësinë e organizatës partnere...

Shqipëria është në një proces në vazhdim e sipër të decentralizimit. Gjithnjë e më shumë përgjegjësi janë duke u zhvendosur në nivel rajonal dhe lokal....

CRLDS Albania në bashkëpunim me Qendrën Rinore Vlorë, zhvilloi ditën e djeshme në qytetin e Vlorës, në kuadër të projektit Docpie...

Në kuadër të projektit Docpie është duke u organizuar studimi mbi identitetin evropian. Qendra jonë në cilësinë e saj si partner në këtë projekt ju fton që të bëheni pjesë e këtij hulumtimi. 

VOLUNTEER ACADEMY DRESDEN

Qendra njofton aktivitetin e radhes të Projektit Docpie, ku qendra jonë është një partner.

 

Qendra CRLDS Albania ka kënaqësinë të njoftoj dhe tju ftoj në aktivitetin e saj të radhës:

Qendra do të organizoj seminarin me temë: Nxitja e AFP-efektive / AE / LLL , qasje kjo, që synon punësimin në projektet e investimeve strategjike.

Një vlerësim përfundimtar i RDP është duke u kryer nga vlerësues të pavarur, (nga OIR Austria dhe CRLDS Albania), siç është paraparë në planin e punës të RDP.Vlerësimi filloi mes-janar dhe raporti i tij përfundimtar do të jetë në dispozicion në fillim të muajit mars 2015.

Dt 19-20 Dhjetor 2014 ne Tirane. Qendra organizon në data 19-20 Dhjetor 2014 seminarin me temë: "Roli i Partnerëve Social në Themelimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve për TVET / Te mësuarit gjatë gjithë jetës". 

Vlore me 28-29 Mars 2014 “Talenti është pasioni për të mbërritur ëndrrën, që bën të lumtur njeriun dhe më të pranishëm progresin… ndaj të vrapojmë pa u rrëzuar dhe të ecim pa u ndalur me kokën lart dhe me mendjen në krye.”

CRDLS Albania International Lectures (CAIL) jane nje cikel leksionesh per te sjelle ne Shqiperi  protagoniste te medhenj te botes shkencore dhe financiare nderkombetare.