VOLUNTEER ACADEMY DRESDEN

VOLUNTEER ACADEMY DRESDEN

Qendra njofton aktivitetin e radhes të Projektit Docpie, ku qendra jonë është një partner.

Democratic Ownership and Civic Participation in Europe  DOCPIE
                                                                          

Europe for Citizens Programme

  Strand 2 Democratic engagement and civic participation

    2.3 Civil Society Projects

Event No. 2

VOLUNTEER ACADEMY DRESDEN

Location: Brücke Most Zentrum Dresden

Date: May 8-10, 2015