Vjen së shpejti: Forumi i Dytë mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal - [II-FoRLED]

Forumi do të organizohet nga Qendra për Studimin e Politikave Europiane për Zhvillimi Rajonal dhe Lokal dhe Akademia Evropiane e Rajoneve, me mbështetjen e Bashkise Vlorë, Qarkut Vlorë dhe të Qeverisë Flamande. Në të do të marrin pjesë aktorë publik dhe privat në nivel qëndror dhe local nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë.