Error message

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? në include_once() (rreshti 1387 i /home/crlds/public_html/includes/bootstrap.inc).

Thirrje për Artikuj për Hulumtuesit e Rinj

SESIONI I TË RINJVE TË FORUMIT PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK    RAJONAL DHE LOKAL. - EDICIONI i II-te: 24-27 Tetor 2017

"Strategjitë Territoriale për Modelet e Reja të Prodhimit dhe zhvillimit".

Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal - CRLDS Albania në bashkëpunim me Akademin Evropiane te Rajoneve.

Qëllimi i Sesionit të Ri është që të shoqërojë seancat e Forumit me një sesion kushtuar punimeve origjinale të kryera nga studiues të rinj mbi temat e propozuar si qendrore për çdo edicion të Forumit. Hulumtuesit e rinj me kërkime origjinale në temën e strategjive të rigjallerimit "produktive" të sistemeve territoriale rajonal, janë të ftuar të paraqesin propozime tek Komitetit Shkencor Forumit 2017, duke i shkruar Florida Groslerit me objekt: Seanca junior për LED 2017.

Propozimi, maksimumi 5000 fjalë, duhet të dërgohet jo më vonë se 25 shtator 2017. Ato do të perzgjidhen jo më vonë se 2 tetor, 5 propozimet që do të prezantohet dhe diskutohet në një seancë të veçantë të ditës finale të FoRLED 2017, më 27 tetor në mëngjes. Deri më 16 tetor, autorët e propozimeve të zgjedhura do të duhet të prodhojnë një artikull ose prezantim të plotë që zhvillon një nga temat e propozimit.

Do të jenë të preferuara në menyre te veçantë temat, por pa u kufizuar në to:

  • Kriza dhe transformimi i sistemit prodhues
  • Punë e re mbi njohuritë, marrëdhëniet industriale dhe biznesin e vogël
  • Kohezioni territorial / industrite e reja, perqendrimi metropolitane, zhvillimi rural
  • Politikat e rigjallërimit "produktive" dhe vlerësimi i tyre
  • Smart City/Regions; Smart Community, Smart specialization
  • Bashkë-krijimi i qyteteve të qëndrueshme

Nivelet e analizave mund të mbulojnë shkallë të ndryshme territoriale: lokale, rajonale dhe kombëtare, Ballkanike Perëndimore, Ballkanike, Evropiane dhe ndërkombëtare, si dhe kombinimin e perspektivave për inovacion, internacionalizim, kohezion dhe pabarazi sociale.

Bursa për pjesëmarrjen në takimet e Forumit

Studiuesit e përzgjedhur do të marrin një bursë për të mbuluar shpenzimet e pjesëmarrjes në Forum dhe per akomodimin.

Takimet synojnë të nxisin shkëmbimin e ideve, reflektimeve dhe perspektivave si dhe inkurajimin e akademikëve për të marrë më shumë informacion mbi çështjet e "botës reale" dhe hartuesve të politikave, duke përdorur atë që del nga debati akademik. Me fjalë të tjera, ideja themelore është të nxisë dialogun me njerëz nga pikëpamje të ndryshme që merren me të njëjtat çështje dhe kërkojnë zgjidhje inovative, efektive dhe efikase të politikave.

Ata që dëshirojnë të organizojnë dhe kryesojnë një sesion duhet të dorëzojnë një propozim edhe nga 25 September.

Ne shohim përpara për shumë diskutime produktive dhe interesante në tetor 2017.

Ju lutem ndani me të tjerët që mund të jenë të interesuar.