Sontazh nga projekti Docpie

Në kuadër të projektit Docpie është duke u organizuar studimi mbi identitetin evropian. Qendra jonë në cilësinë e saj si partner në këtë projekt ju fton që të bëheni pjesë e këtij hulumtimi.

Pjesëmarrja juaj është një kontribut i vlefshëm për cilësinë e procesit dhe saktësinë e konkluzioneve të tij.

Është e rëndësishme për të nxjerrë në pah ndjeshmërinë tonë për këtë identitet. Plotëso sondazhin në linkun e mëposhtëm:

https://www.1ka.si/a/68003