Error message

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? në include_once() (rreshti 1387 i /home/crlds/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ne e kemi zgjatur afatin deri në 15 nëntor.

Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal po u jep pjesëmarrësve të mundshëm në Forumin e 2-të për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal Ekonomik një afat të ri deri më 15 Nëntor për hulumtuesit e rinj që të dërgojnë propozimet e tyre për thirrjen e tyre për dokumente dhe për praktika të mira në nivel kombëtar, evropiane apo botërore.

Thirrje për Artikuj për Hulumtuesit e Rinj:

SESIONI I TË RINJVE TË FORUMIT PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK    RAJONAL DHE LOKAL. - EDICIONI i II-te: 30 Nentor-2 Dhjetor, 2017

"Strategjitë Territoriale për Modelet e Reja të Prodhimit dhe Zhvillimit".

Organizuar nga: Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal - CRLDS Albania - në bashkëpunim me Akademinë Europiane të Rajoneve dhe Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, Qarkut dhe Bashkisë Vlorë me mbështetjen e Qeverisë së Flandres dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës Shqipëri, nën patronazhin e Ministrit Damian Gjiknuri.

Ne ju ftojmë të dorëzoni një letër për të paraqitur në Sesionin Junior të Forumit Vjetor 2017 mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal.

Qëllimi i sesionit të ri është që të shoqërojë sesionet e forumit, një seancë kushtuar dokumenteve origjinale të punës të kryera nga studiues të rinj mbi temën e propozuar si qendrore për çdo edicion të vetëm punëtorish. Studiuesit e rinj me hulumtime origjinale mbi strategjitë e "ringjalljes" produktive në sistemet rajonale territoriale ftohen të paraqesin propozime në Komitetin Shkencor të Forumit 2017, duke shkruar në Florida Grosler (florida.grosler@crlds.org ose FoRLED@crlds.org) me subjekt : sesioni i vogël FEDED 2017).

Propozimi, deri në 5.000 fjalë, duhet të dorëzohet deri më 15 nëntor 2017. Pesë propozime do të zgjidhen deri më 2 tetor për t'u prezantuar dhe diskutuar në një seancë të veçantë në ditën e mbylljes së FoRLED 2017 më 20 nëntor në mëngjes.

Deri më 16 tetor, autorët e propozimeve të zgjedhura do të duhet të prodhojnë një letër ose një prezantim që zhvillon temat e propozimit.

Vëmendje e veçantë do t'u kushtohet temave, por jo vetëm atyre:

  • Kriza dhe transformimi i sistemit prodhues
  • Punë e re mbi njohuritë, marrëdhëniet industriale dhe biznesin e vogël
  • Kohezioni territorial / industria e re, qendrore metropolitane, zhvillimi rural
  • Politikat e "ringjalljes" produktive dhe vlerësimi i tyre
  • Qyteti i zgjuar / Rajonet; Komuniteti i zgjuar, specializimi i zgjuar
  • Bashkëpunimi i Qyteteve të Qëndrueshme
  • Mjetet e reja të zhvillimit lokal: Efekti i infrastrukturës digjitale në krijimin e vetëpunësimit.
  • Politikat Qytetare dhe Rajonale për Ekonominë e Re
  • Mjedisi, qëndrueshmëria dhe format e reja të elasticitetit ekologjik
  • Politikat e Zhvillimit të Qëndrueshëm Lokal (Smart City, Smart Community, Smart Land)
  • Kapacitete më të mira administrative në nivel rajonal dhe lokal për të përmirësuar qeverisjen ekonomike
  • Komunitetet si agjentë ndryshimi: zhvillimi lokal në BE pas 2020
  • Roli i mediave në promovimin e vlerave territoriale dhe zhvillimit rajonal.

Nivelet e analizës mund të mbulojnë shkallë të ndryshme territoriale: lokale, rajonale dhe kombëtare, Ballkanike Perëndimore, Ballkanike, Europiane dhe Ndërkombëtare, si dhe kombinimin e perspektivave për inovacion, internacionalizim, kohezion dhe pabarazi sociale.

Mbulimi i shpenzimeve për pjesëmarrje në takimet e Forumit

Studiuesit e përzgjedhur do të marrin një bursë për të mbuluar shpenzimet e pjesëmarrjes në Forum dhe akomodimin.

Takimet synojnë të nxisin shkëmbimin e ideve, reflektimeve dhe perspektivave dhe inkurajojnë akademikët të marrin më shumë informacion mbi çështjet e "botës reale" dhe politikëbërësit, duke përdorur atë që del nga debati akademik. Me fjalë të tjera, ideja themelore është të nxisë dialogun me njerëz nga këndvështrime të ndryshme që merren me të njëjtat çështje dhe duke kërkuar zgjidhje inovative, efektive dhe efikase të politikave.

Ata që dëshirojnë të organizojnë dhe kryesojnë një sesion duhet të dorëzojnë një propozim edhe deri më 10 nëntor 2017.

Ne presim shumë diskutime produktive dhe interesante në dhjetor 2017.

Ju lutem ndani me të tjerët që mund të jenë të interesuar. 

The Logo of the Second Forum for Regional and Local Economic Devolpment is sponsored by Cardone Consulting bvba, Brussels.