Leksione dhe seminare me profesorë dhe ekspertë shqiptarë e të huaj (1-4 Tetor 2019)

THIRRJE PËR APLIKIME
INSTITUTI PËR VAJZAT DHE GRATË NË POLITIKAT E SIGURISË KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE
1- 4 Tetor 2019

Leksione dhe seminare me profesorë dhe ekspertë shqiptarë e të huaj.

E hapur për:
studente të ciklit të dytë të studimeve (master)
doktorante
studiuese të reja të doktoruara në Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Studime Rajonale politike
Aplikoni: Dërgoni aplikimin tuaj në këtë adresë e-mail susiweinstitute@gmail.com

Lexo me shume