Kronike e TV 6+1

Kronike e TV 6+1 Vlora mbi "Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal", Vlore me 14/10/2016: