Error message

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? në include_once() (rreshti 1387 i /home/crlds/public_html/includes/bootstrap.inc).

Konferenca "Pjesëmarrja qytetare në BE në një kohë të mosbesimit"

Qendra CRLDS, do të marrin pjesë në aktivitetin e katërt te Projektit Docpie Projektit, në cilësinë e organizatës partnere.

Aktiviteti i 4- te  i projekti DOCPIE do të organizohet në Lubjanë dhe Šmartno pri Litiji më 24 shtator 2015. Kjo ngjarje do të përmbajë katër aktivitete: konferencën ndërkombëtare, seminar trajnues për aplikimet në thirrjet e BE në vecanti  për Programin Europa për Qytetarët, ngjarjet promovuese të DOCPIE, mbrëmje.

 Në konferencën ndërkombëtare në kuadër të ngjarjes " UNIVERSITETI I HAPUR I SHOQËRISË CIVILE " ne do të prezantojmë mundësitë e pjesëmarrjes demokratike dhe të kërkojme për metodat  dhe mënyrat efektive për të promovuar përfshirjen e qytetarëve në proceset vendim-marrëse në nivelin e Bashkimit Evropian.

 Në seminarin trajnues pjesëmarrësit do të mësojnë në lidhje me mundësitë e financimit të projekteve në kuadër të projekteve të BE-së në vecanti për Programin Europa për Qytetarët si dhe projekteve të suksesshme nën Lotin 2 - Angazhimi Demokratike dhe pjesëmarrja qytetare (veprime: binjakëzimit; Rrjetet e qyteteve, projekte të shoqërisë civile). Pjesëmarrësit do të mësojnë disa metoda të cilat ata mund të përdorin për nxitjen e qytetarëve pjesëmarrjen demokratike, përgatitjen e projekteve me metoda të reja dhe qasjet për ndërtimin e partneriteteve ndërkombëtare.

 Aktivitete promovuese të DOCPIE në panair Lupa për inkurajimin e qytetarëve që të jenë të vetëdijshëm për të drejtat, të cilat ne kemi si anëtarë të Bashkimit Evropian. Festivali LUPA është një e event tradicional; Prezantimi të  OJQ-ve sllovene, që lidh rreth një milion njerëz në të gjithë Slloveninë që ka ndodhur gjatë: "Java e Pjesëmarrjes Qytetare”.