crlds

FoRLED 2016

FORUMI I PARË I ZHVILLIMIT EKONOMIK RAJONAL DHE LOKAL
Vlorë, 10 - 14 Tetor 2016

Forumi pari i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal u organizuar nga CRLDS dhe EAR-AER në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës, me Qarkun e Vlorës, me Dhomën e Tregetise dhe Industrise dhe Universitetin e Vlorës, me mbështetjen e Qeverisë Flamande. Ai u mbajt në sallën e Bashkisë së Vlorës, në prani të kryetarit të bashkisë së Vlorës, Z. Dritan LELI.


Forumi i parë për zhvillim ekonomik rajonal dhe lokal u zhvillua pas Reformes Administrative Territoriale në Shqipëri dhe efekteteve te saj fillestare, si dhe në fillimin e fazës së dytë të reformës së decentralizimit në Shqipëri: Reforma për Rajonalizimin e Territorit në Shqipëri.

Udhëtimi ynë i takimeve dhe konferencave të Qytetit, pjesë integrale e Forumit, në katër qarqe të vendit: Qarqet: Tiranë, Elbasan, Berat dhe Vlorë, na dhanë mundësi të përjetojnë dhe eksplorojmë përvojat dhe praktikat më të mira që tregojnë, se si zhvillimi ekonomik rajonal dhe lokal, mund të konsiderohet si një mjet për të zbatuar në mënyrë eficiente në nivel lokal dhe rajonal axhenden e re lidhur me zhvillimin rajonal dhe lokal.

Në këtë forum ishin të pranishëm dhe kontribuan në mënyrë aktive: Olvi Merkaj, drejtor i kabinetit të kryetarit të Këshillit të Qarkut të Vlorës, Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Vlorë Z. Arben Breshani, Agron Gjipalit, Sekretar i Këshillit të Qytetit, Pedagoge nga Universiteti Pavarësia i Vlorës, Stafi i Agjencisë Rajonale të Zhvillimit Ekonomik Nr. 4, Qendra Rinore Vlore, perfaqesues nga administrata publike, student dhe shumë organizata të shoqërisë civile.

Znj. Hoxhaj hapi debatin e Forumit me njoftimin se riorganizimi i komunave në vend nga 400 në 63 krijuan mundësinë e një mjeti të fuqishëm rajonal të zhvillimit ekonomik në Shqipëri, i cili duhej të shfrytëzohej.

Kryetari i Bashkisë së Vlorës, z. Dritan Leli, përshëndeti AER-AER në Vlorë dhe theksoi për detyrën e re të komunave të zgjeruara duke disponuar tani mjetet e nevojshme për të elaboruar një politikë reale në zhvillimin rajonal.

Z. Neacsu prezantoi në fjalën e tij të hapjes qëllimet e AER-it, përpjekjet e Qeverisë Flamane për të ndihmuar vendet para hyrjes në marrjen e kompetencave, lidhjen midis ALDA dhe AER-AER dhe rolin e CRLSD si partner lokal i AER-AER në Shqipëri.

Znj. Oncioiu prezantoi mundësite që mund të realizonin fondet evropiane të zhvillimit rajonal. Dy prezantimet e tjera u realizuan nga Znj. Anila Hitaj, përfaqësuese e Këshillit të Qarkut Vlorë dhe nga Znj. Zamira Agalliu Presidente e Legambiente Vlorë.

  Më tej u vijua me takimin  në Këshillin e Qarkut Vlorë, ku u bashkëbisedua me Kryetarin Z. Sadrit Danaj dhe stafin e Këshillit të Qarkut..

Konferenca e parë e përbashkët në Shqipëri e EAR-AER dhe CRLDS Albania

11 Tetor 2016 Tirane

Në ditën e dytë të misionit të gjetjes së fakteve në Shqipëri të EAR-AER dhe CRLDs Albania u organizua një konferencë në temën: "Është qasje rajonale evropiane e dobishme kur është fjala për zhvillimin e ekonomisë dhe punësimin? "

Konferenca u organizua në ambientet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës (CCIT) nga CRLDS me mbështetjen financiare të Qeverisë Flamande.

Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues të Këshillit të Qarkut të Tiranës, nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, nga Qarku dhe Bashkia e Tiranës, nga Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë, nga CRLDS Albania, nga Universiteti i Tiranës (Fakulteti i Shkencave Natyrore), Agjencia për Planifikimin e Territorit, etj

Në fjalën e saj të hapjes, z Luiza Hoxhaj, presidente e organizatës CRLDS Albania, theksoi objektivat e takimit dhe përse është i rëndësishem ky takim, në një kohë kur Shqipëria sapo ka nis reformen e nivelit të dytë të decentralizimit, atë të rajonalizimit të vendit. Ajo gjithashtu spiegoi arsyet pse ne kemi zgjedhur këtë format me aktorë të tilla: publike, private, akademike dhe nga shoqëria civile.

Në fjalën e tij përshëndetëse , presidenti i CCIT, zoti Nikolin Jaka, ka insistuar në faktin se në sajë të një ligji të ri, kontributet e kompanive të dhomave shqiptare të tregtisë dhe industrisë u bë i detyrueshëm. Kjo rregullore e re dha CCIs një pozicion të fortë. Por kjo i detyroi ata gjithashtu të ofrojë shërbime adekuate për anëtare të kompanive të tyre. Shërbimet në drejtim të avokimit, informimit dhe trajnimit dhe rrjeteve. Roli i indeksit në komunitetin rajonal dhe lokal u njoh dhe thelbësore dhe CCI u angazhuar për të kontribuar në qasjen rajonale te promovuar nga CRLDS dhe Akademia Evropiane e Rajoneve. Nisur nga impakti direkt i sipërmarrjes mbi  zhvillimin rajonal ai e sheh Dhomën e Tregëtisë dhe industrisë, pjesë organike të këtij procesi.

AER-AER president Mr.Neacsu, theksoi rolin e katalizatorit AER dëshiron të luajë, të ndihmuar shoqërinë civile dhe autoritetet lokale për të kontribuar në zhvillimin social dhe ekonomik të rajonit të tyre. AER-AER jep frymëzim dhe metodologji të aplikojnë për mbështetje kombëtare dhe evropiane me këto qëllime si pikënisje.

Znj Ionica Oncioiu pastaj i dha një pasqyrë të programeve të ndryshme të financimit të ofruara nga Komisioni Evropian në Shqipëri gjatë fazës së para-aderimit. Ajo i dha disa shembuj të projekteve të suksesshëm në vendet e tjera dhe në projekte bashkëpunimi ndërkufitar duke mundësuar partnerët e shoqërisë civile në Shqipëri për të kontribuar në zhvillimin social dhe ekonomik të rajonit të tyre.

Z. Louis Delcart, kreu AER-AER i Departamentit të Zhvillimit Rajonal, dha një leksion të vlerësuar në lidhje me qasjen rajonale. Disa tema u bë e qartë për pjesëmarrësit, të tilla si parimi i spirale katërfishtë në zhvillimin rajonal, në të cilën autoritetet lokale, universitetet dhe kolegjet teknike, komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile bashkuar forcat për të kontribuar për të trajtuar vështirësitë ekonomike dhe sociale rajonale dhe për të gjetur zgjidhje të përshtatshme për të.

Z. Neacsu përfundoi duke falënderuar organizatorëve, të AER-AER partner CRLDS e lokale në Shqipëri, CCI Tiranës për organizimin e konferencës dhe shprehu dëshirën për të qenë në gjendje për të nisur projektin e parë të përbashkët me fondet e BE së shpejti.

Konferenca me temë: "A është një përqasje rajonale evropiane e dobishme kur është fjala për zhvillimin e ekonomisë dhe punësimit?"

12 Tetor 2016

Në ditën e tretë të  misionit faktgjetes EAR-AER ne Albania, anëtarët e bordit erdhën në Elbasan për një konferencë të dytë të misionit me temë: "A është qasja rajonale evropiane e dobishme kur është fjala për zhvillimin e ekonomisë dhe punësimit? "

Konferenca u organizua nga CRLDS Albania dhe Akademia Evropiane e Rajoneve në bashkëpunim me Universitetin "Aleksandër Xhuvani" të Elbasanit.

s Aktiviteti u mbajt në Qendrën multimodale të universitetit "Aleksandër Xhuvani" të këtij qyteti.

Në konferencë prezantuan Znj Luiza Hoxhaj, presidente e Qendrës për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal në Shqipëri,  z Nelu Neacsu; i cili paraqiti synimet e EAR-AER dhe prof. Ionica Oncioiu, e cila prezantoi mbi mundësitë e financimit të projekteve të ofruara nga BE-ja, për Shqipërinë, me anë të programeve të ndryshme të tilla si IPA, Programi Ndërkufitar, Evropa për Qytetarët, Horizont 2020 etj. Prof Oncioiu këmbënguli shumë mbi mundësitë që ofrohen  për Shqipërinë në fazën e paraaderimit, si dhe me strategjinë për paraqitjen e propozimeve në kuadrin e këtyre programeve. Ky është një moment, i cili duhet mirëpërdorur nga ana e subjekteve shqiptare.

Në audiencën e vëmendshme, ishin të pranishëm përfaqësues nga Universiteti "Aleksandër Xhuvani", të Elbasanit, Fakulteti i ekonomisë dhe Fakulteti i mjekësisë, nga Këshilli i Qarkut të Elbasanit, nga Administrata Tatimore në Shqipëri dhe anëtar nga Bordit i Drejtorëve të CRLDS, nga Agjencia e zhvillimit ekonomike të Elbasanit, nga Qendra multimodale e Universitetit si dhe nga ekipi i AER-AER.

Feedbeku në konferencë është dhënë nga Znj. Imelda Sejdeni, dekane e Fakultetit te Ekonomisë, e cila theksoi se parimet e një qasje europiane ndaj zhvillimit rajonal janë të aplikueshme në Shqipëri dhe mund të kontribuojnë në një zhvillim më të mirë të ekonomisë rajonale. Ajo gjithashtu theksoi se Universiteti i Elbasanit ishte i etur për të bashkëpunuar në aplikimet e projekteve me AER Bruksel, me CRLDS Shqipëri si dhe vendet e tjera që marrin pjese në akademi, si Rumania, Gjeorgjia, Italy, Kroaci, Holande, France etj.
Në mbasdite ne sallën e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit "Aleksander Xhuvani" të Elbasanit, Z. Louis Delcart dha një leksion në lidhje me qasjen rajonale si metodologji për të stimuluar zhvillimin social dhe ekonomik në Evropë. Publiku ishte i përbërë nga stafi i pedagogeve dhe profesorëve të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Elbasanit. Publiku e vlerësoi paraqitjen e aspekteve të reja të tilla si Credel to Credel dhe Cleantech si mundësi të reja në zhvillimin e biznesit, mundësitë e shumta në  aplikimin e internet of things dhe bashkëpunimin e spirales së trefishtë  në zhvillimin rajonal.

Konferenca e tretë në Shqipëri e EAR-AER dhe CRLDS në Shqipëri.

13/10/2016, Berat

Dita e katërt e misionit te faktgjetjeve në Shqipëri solli ekipin e EAR-AER dhe të CRLDS Albania në Berat. Ekipi u prit në ambientet e Prefektit të Qarkut të Beratit. Publiku përmbante stafin e Këshillit të Qarkut, stafin e Bashkisë dhe të Prefektit të Qarkut, te DAR etj. ku ndër të tjera mund të përmendim zëvendës-kryetarin e bashkisë së qytetit, Z. Clirim Brisku, zëvendës kryetar i Bashkisë Berat, zëvendës-kryetaren e bashkisë së Beratit, zonja Teuta Mucogllava, zëvendës kryetar i Këshillit të Qarkut, Z. Kastriot Rrapaj, Sekretarin i Përgjithshëm i Prefetit të Beratit, z Redin Kusta.

Zonja Luiza Hoxhaj, në hapje të takimit foli për objektivat e misionit të gjetjes se fakteve dhe evidentimit te problematikave te zhvillimit rajonal në Shqipëri në përgjithësi dhe qëllimet e takimit të Beratit në vecanti. Ajo foli, gjithashtu, per objektivat e takimit, perse ky takim eshte konceptuar me kete perberje, roli i aktoreve pjesemarres ne kete takim ne zhvillimin e territorit dhe arsyet perse EAR-AER eshte prezent ne Shqiperi si dhe prezantoi rendin e dites se takimit. Në këtë takim perfaqesuesit e larte te EAR-AER (Bordi i drejtorave te Akademise) mbajten tre prezantime:

Mr.Neacsu prezantoi Qendrën CRLDS si partnerin e saj zyrtar dhe znj. Luiza Hoxhaj si përfaqësuese e EAR-AER në Shqipëri dhe disa vende të tjera të rajonit (Mali Zi, Maqedoni, Kosovë, Bosnje Hercegovinë. Gjithashtu z. Neascu prezantoi EAR-AER, objektivat, përbërjen, misionin dhe veprimtarinë e deritanishme të EAR-AER. Ai theksoi rolin që, EAR-AER mund të luajë si trajner i trajnerëve në fondet e BE-së për projekte, si partner për projekte ndërkufitare dhe trajner për redaktimin e propozimeve në kuadrin e një thirrje për propozime.

Znj Oncioiu ka dhënë disa shembuj konkret të realizimit të punëve publike në qytetin e saj Konstanca,  me dobi për banorët, për bizneset lokale, si dhe për tërheqjen e turistëve. Ajo këmbënguli gjithashtu në faktin se fondet tashmë të rëndësishme janë në dispozicion për Shqipërinë në fazën e para-aderimit dhe se propozimet e mira duhet të përshtaten në mënyrë të veçantë të të menduarit në mënyrë që të jenë të ligjshëm për fondet e BE. Ajo këmbënguli gjithashtu se në këtë fazë të para-akses kontributi financiar i pushtetit lokal në të gjithë propozimit janë mjaft të kufizuara.

Kryetarët e Bashkive dhe Këshillit të Qarkut të pranishëm në takim reaguan me shumë entuziazëm ndaj propozimit per bashkepunim dhe garantuan se EAR-AER dhe partneri i saj CRLDS do të referohen për sesione trajnuese në subvencionet e BE-së apo si trajner për të shkruar propozime të qëndrueshme.

Mr. Delcart ka përfunduar më pas duke shpjeguar shkurtimisht filozofinë e qasjes rajonale duke theksuar në suksesin e rajoneve elastike. Elasticitetit qëndron kryesisht në bashkëpunim në mes të palëve, autoritetet për koordinimin dhe tërheqjen e mjeteve financiare, shoqëria civile për sugjerime nga poshtë-lart mbushur në nevojën e banorëve lokal, bizneset më të mëdha në kërkimin e tyre për vlerësimin dhe plotësimin e qytetarisë së mirë dhe universitetet dhe kolegjet teknike në rolin dhe hulumtim dhe rolin e tyre arsimore për mundësi të reja.

Mbas takimit me aktorët lokalë, veprimtaria e të cilëve ka impakt në zhvillimin ekonomik rajonal dhe lokal, përfaqësues të EAR-AER dhe CRLDS Z, u zhvendosën në ambjentet e gjimnazit “Babë Dudë Karbunara”, ku u priten nga drejtori i gjimnazit Z.   , i cili bëri  një përmbledhje të rezultateve të shkelqyera të këtij gjimnazi elitë të nivel kombëtar. A shprehu kënaqësinë që një përfaqësi e tillë ndodhet në këtë gjimnaz si dhe shprehu vullnetin për të mirëpritur evente të kësaj natyre si dhe shkëmbime të nxënësve, përvojave dhe eksperiencave me simotra të tyre europiane.

Mr.Delcart ishte ftuar më pas për të dhënë një leksion për nxënësit e vitit të fundit të gjimnazit Babe Dude Karbunara në qendër të Beratit rreth sipërmarrjes. Ai u shoqerua ne kete event nga Znj. Luiza Hoxhaj. Të dy mësuesit (ai i anglishtes si dhe i IT) dhe 42 nxënës ndoqen me interes leksionin me teme: “ENTERPRENEURSHIP, DRIVING FORCE IN A DEVELOPING ECONOMY”.

Gjatë dhe mbas Ligjërimit, nxenësit dhe lektori  u përfshinë në një bashkëveprim shumë të gjallë midis tyre në lidhje me mundësitë e reja evropianë për t’u shkolluar dhe roli qe kanë në zhvillimin e bizneseve të reja dhe të plotësimit të nevojave të reja të shoqërisë. Shkëmbimi i ideve shkoi normalisht në sajë të zotërimit te shkëlqyer të gjuhës angleze nga brezi i ri shqiptar.

crlds

FoRLED 2017

Forumi i Dytë i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal
Vlore, Albania - Nentor 29-Dhjetor 2, 2017

“Nëse doni të shkoni larg, shkoni së bashku”.

“Çfarë të ardhmeje për Ballkanin Perëndimor? Një vizion nga perspektiva lokale dhe rajonale”

Decentralizimi dhe ndarja e pushteteve janë elemente thelbësore për demokracinë. Qeveritë nën-kombëtare (komunat, qarqet, autoritetet dhe rajonet ndërmjetësuese) formojnë shtyllën e strukturës politike dhe administrative të shteteve tona; këtu qytetarët dhe të gjithë aktorët e pranishëm në territor si bota akademike, qendrat kërkimore, sipërmarrja dhe organizatat sipërmarrëse, agjencitë zhvillimore dhe shoqëria civile mund të ndikojnë se si komunitetet e tyre mund të qeverisin dhe të luajnë një rol aktiv në shoqëri..

Qëllimi
Trajektorja e Rrugëtimit afatgjat të zhvillimit të qyteteve dhe rajoneve formohet nga një proces i pafund ristrukturimi, me disa qytete dhe rajone që arrijnë rritje të shpejtë gjatë një periudhe të gjatë, ndërsa të tjerët bllokohen në një trajektore të rënies relative dhe nganjëherë absolute. Sidoqoftë, në disa raste, disa rajone dhe qytete të mbetura të përtërirë gjejnë ritmin e rritjes dhe qytetet apo rajonet më të gjalla mund të humbasin vrullin. Duket se nga procesi i ristrukturimit ekonomik disa qytete dhe rajone përfitojnë ndërsa disa të tjerë vendosen në disavantazh.

Forumi synon të nxisë shkëmbimin e ideve, reflektimeve dhe perspektivave, duke inkurajuar akademikët që të marrin informacione më të plota mbi çështjet e "botës reale" dhe hartuesit e politikave duke përdorur atë që del nga debati akademik. Me fjalë të tjera, ideja themelore është të nxisë dialogun me njerëz nga këndvështrime të ndryshme që merren me të njëjtat çështje dhe kërkojnë zgjidhje inovative, efektive dhe efikase të politikave.

Qëllimi i forumit është të sjellë së bashku studiuesit dhe politikëbërësit nga Ballkani Perëndimor me qëllim që të krijohet sinergji dhe ura komunikimi për shkëmbimin e njohurive dhe diskutimin mbi çështjet që rrethojnë kërkimin dhe politikën e zhvillimit ekonomik rajonal dhe vendor, për të sfiduar modelet ekzistuese dhe diskurset e rajonal dhe lokal, për të adresuar sfidat e politikës së zhvillimit dhe për të ofruar zgjidhje për shfrytëzim më të mirë të lëvizshmërisë njerëzore. Megjithëse fokusi rajonal është në Ballkanin Perëndimor, ne inkurajojmë parashtrimet dhe pjesëmarrjen e studiuesve dhe praktikantëve që punojnë edhe në rajone të tjera, pasi përvoja e tyre mund të jetë shumë e dobishme për rajonin tonë dhe rajoni ynë do të jetë më tërheqës.

Në paraditen e ditës pararendese të celjes së punimeve të forumit do të zhvillohet një leksion publik mbi zhvillimin të e qëndrueshëm të qyteteve dhe rajoneve, i shoqëruar nga shfaqja e një filmi dokumentar mbi ngrohjen globale.

Në mbasdite përfaqësuesit nga Ballkani perëndimor dhe vende të tjera do të vizitojnë qëndrat të trashëgimise kulturore dhe historike në Bashkinë Vlorë.

Forumi do të fillojë me sesionin plenar, fjalimet kryesore nga studiues të shquar në studimet e zhvillimit rajonal. Pjesa tjetër e forumit do të përbëhet nga një sërë panelesh tematike, me disa prezantime të punimeve kërkimore, një prezantim nga praktikues të ftuar (nga institucionet qeveritare, OJQ, organizatat ndërkombëtare etj), pasuar nga diskutimi i çështjeve të ngritura në një panel.

Gjuhët zyrtare të forumit janë anglishtja dhe shqipja.

Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal ka një qasje multidisiplinare dhe synon të sjellë së bashku, cdo vit, studiues nga tërë spektri i disiplinave, duke përfshirë antropologjinë, demografinë, ekonominë, ligjin, psikologjinë, sociologjinë, gjeografinë, studimet e zhvillimit, inovacion, shkencat shëndetësore, shkencat politike, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe disiplina të tjera të lidhura me zhvillimin ekonomik rajonal. Hulumtimet ndër-disiplinore dhe perspektivat krahasuese janë veçanërisht të inkurajuara.

Tema të mundëshme përfshijnë:

Bashkëpunimi i Qyteteve të Qëndrueshme
Mjetet e reja të zhvillimit lokal: Efekti i infrastrukturës digjitale në krijimin e vetëpunësimit.
Politikat Qytetare dhe Rajonale për Ekonominë e Re
Mjedisi, qëndrueshmëria dhe format e reja të elasticitetit ekologjik
Politikat për një zhvillim të qëndrueshëm (Smart City, Smart Community, Smart Land)
Kapacitete më të mira administrative në nivel rajonal dhe lokal për të përmirësuar qeverisjen ekonomike
Universitetet si agjentë të ndryshimit në rajone dhe qytete
Komunitetet si agjentë ndryshimi: zhvillimi lokal në BE pas 2020
Roli i medias në promovimin e vlerave territoriale dhe zhvillimit rajonal.

PJESËMARRËSIT

Pjesëmarrja në Forum është e hapur për zyrtarë publikë të nivelit: lokal, rajonal, kombëtar, Organet dhe Institucione të Ballkanit Perëndimor, të BE-së, të organizatave ndërkombëtare, diplomatë, sipërmarrës, agjencitë e zhvillimit rajonal publike dhe private, për akademikët, ekspertët dhe shoqërinë civile nga vende të ndryshme si dhe persona të tjerë të interesuar mbi temat e Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal. Forumi i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal organizohet nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Rajoneve, Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, Këshillin Rajonal të Qarkut të Vlorës, Bashkinë e Vlorës, Qendra Rinore Rajonale e Vlorës, Universiteti i Padovas dhe do të jetë nën kujdesin, mbështetjen dhe bashkëpunimin strategjik të shumë Organizatave Ndërkombëtare, Evropiane dhe të Ballkanit Perëndimor si OECD, ALDA, Ersa, Western Balkans Network, etj. Edicioni i vitit 2017 mbështetet nga Qeveria Flamandre dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës së Shqipërisë, nën kujdesin e posacëm të Ministrit: Z. Damian Gjiknuri.

SHTETET E FORUMIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR

Shqipëria (vendi pritës) - Bosnja e Hercegovina - Maqedoni - Kosovë - Mali i Zi - Serbi.

PSE TA NDIQNI?

Zyrtarët, drejtuesit, ministrat e qeverisë, liderët e shquar të biznesit dhe financat ftohen të marrin pjesë në një dialog konstruktiv me qëllim përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe shumëpalëshe, bashkëpunimin ekonomik ndërkufitar dhe zhvillimin e qëndrueshëm midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe pjesës tjetër të botës, nën perspektivën rajonale dhe lokale.

1) Të dëgjojmë folësit e klasit të parë mbi sfidat dhe mundësitë në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Shqipëri.
2) Të fitojë njohuri se si rajoni po planifikon të dëshmojë në të ardhmen ekonominë e saj, forcimin institucional dhe sundimin e ligjit.
3) Përhapni maksimumin dhe takoni ekspertët dhe ndikuesit ballë për ballë.

Autorët janë të ftuar të paraqesin përmbledhje, që kanë të bëjnë me temën e konferencës ose tema të ndryshme. http://regionaleconomicdevelopmentforum.org/

Datat kryesore
15/11/2017 dhe 20/11/2017 - për të dorëzuar punimet
25/11/2017 - Afati i fundit për regjistrim
në 3o Nentor-2 Dhjetor - do të mbahen punimet e forumit

Procesi i paraqitjes: Thirrjet për dokumente tani janë të hapura. Dorëzimi i dokumenteve është i mirëpritur nga studiuesit, ekspertët, krijuesit e politikave, hartuesit e politikave dhe studentët e doktoraturës që kryejnë kërkime në fushën e zhvillimit ekonomik rajonal dhe lokal. Ju lutem dërgoni një abstrakt prej 300-350 fjalë në formatin MS Word në sekretariaFoRLEd@crlds.org , jo më vonë se 15 Nentori për hulumtuesit e rinj dhe 20/11/2017 për prezantimet e tjera.

Komiteti i përzgjedhjes do shqyrtojë
Nuk ka asnjë tarifë pjesëmarrjeje në Forum. Qasje e plotë në punimet e Forumit ofrohet vetëm për delegatët e rregjistruar më pare, duke derguar nje email ne adresen: sekretariaFoRLEd@crlds.org ose qe plotesojne formen on-line per pjesemarrje në forum.

Shënim
Kush nuk do të ketë për të prezantuar është i lirë të marrë pjesë në forum dhe të bëjë pyetje në lidhje me folësit e programuar. Gjithmonë regjistrimi në faqen e forumit duke plotësuar formularin ose duke dërguar email tek: secretaryFoRLED@crlds.org është i detyrueshëm.

Axhenda


tetor 2016

E mërkurë 29 Nentor 2017
Mbritja - Check-in – Regjistrimet
12:00 - 19:30 | Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës
19:30 - 21:00 | Darka e Mirëpritjes.

E enjte 30 Nentor 2017
Programi i ditës
11: 00- 12:00 | Leksion Publik mbi temën e Zhvillimit të Qëndrueshëm Rajonal dhe Lokal, nga Prof. Niko Pano. (Teatri "Petro Marko" i Vlorës)
12: 00-13: 00 | Filmi dokumentar rreth ngrohjes globale: "Një e vërtetë e pakëndshme, një kërcënim global". (Teatri "Petro Marko" i Vlorës - do të konfirmohet)
15:00 - 18:15 | Vizitë në zonat e trashëgimisë kulturore të Vlorës
15:00 - 19:00 | Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës / Hotel Pavaresia, Vlore
20:00 - 23:30 | Darka

E premte 1 Dhjetor 2017
Programi i ditës
09:00 - 10:00 | Regjistrimet, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës
10:00 - 09:15 | Hapja | Mirëseardhja - Prof. Roland Zisi, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë
Paraqet forumin - Luiza Hoxhaj, CRLDS Albania
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
10:15 - 10:30 | Hapja | Inaugurimi i Forumit
- Z. Artan Shkreli, Zv. Minister i Infrastruktures dhe Energjise, Shqiperi
- Henri Malosse, ish-presidenti i KESE- Komitetit Ekonomik dhe Social Europian - "Avantazhet e qasjes së zhvillimit lokal të udhëhequr nga komuniteti"
- Dr. Elena Miteva, Këshilltare e Lartë e Divizionit të OECD për Evropën Juglindore: OECD dhe rolin e saj në EJL (Europen Jug-Lindore), si dhe metodologjinë e Raportit të ardhshëm të OECD për konkurrencën 2018 për rajonin dhe disa nga gjetjet paraprake të saj.
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
10:30 - 11:30 Sesioni I | BE- Ballkani, Çfarë të ardhmeje për Ballkanin Perëndimor? Një vizion nga perspektiva lokale dhe rajonale - Përse normat e rritjes janë të ndryshme? Rruga e inovacionit në Rajonet - Politikat e Bashkëpunimit Territorial dhe Kohezionit: midis rezultateve dhe perspektivave.
“Sfidat e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”, Prof.Dr. Arben Malaj, Konsulli Nderi i Austrisë në jug të Shqipërisë, President Nderi i Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë.
"Angazhimi i grave dhe i të rinjve si shtytëse ekonomike për rritjen ekonomike", Znj. Madi Sharma, anëtare e KESE-së / Kryetare e Komitetit Konsultativ BE-Fyrom të KESE-së.
"Korniza kombëtare e politikave rajonale për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale", Dr Irena Đokić, Instituti i Ekonomisë, Departamenti i Zhvillimit Rajonal, Zagreb. Presidente e seksionit të Kroacisë të ERSA.
“Qarku i Vlorës - Një model praktik i bashkëpunimit rajonal përmes programeve evropiane INTERREG”, Ervis Mocka, Kryetar i Këshillit të Qarkut të Vlorës. Dialog me përfaqësues të tjerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
11:30 - 12:00 | Pushim Kafeje
12:00 - 13:30 Gjysem magjistral:
'Vlerësimi shumëdimensional i qëndrueshmërisë, nga Stanislav Shmelev, Drejtor i "Mjedisi në Evropë", Oksford, Britani e Madhe dhe pedagog në Universitetin e Edinburgut.
12:30 – 13:30 Sesioni II a. Zhvillimi i rrjeteve të zgjuara për energjinë e rinovueshme me një qasje rajonale: praktikat dhe perspektivat më të mira (Jan Harzmann / Stephan Ressl).
“Zhvillimet e sektorit, nevojat, dhe perspektivat” (Z. Agim Bregasi, drejtor i politikave energjitike në Ministri të Energjisë dhe Ifrastrukturës );
"Sektori i Energjisë në lidhje me Efiçiencën e Energjisë dhe Burimet e Ripërtëritshme në Bosnjë dhe Hercegovinë", Nihad Harbas, Konsulent i Energjisë dhe Ndryshimit të Klimës, Bosnjë dhe Hercegovinë;
“Plotësimet e kuadrit rregullatorë, sfidat dhe perspektivat” (Prof. M. Shuli);
“Zhvillimet ne rrafshe rajonal te resurseve te shpërndara dhe ecuria e implementimi te tyre ne Shqipëri” (Dr. Lorenc Gordani)
13:30 - 14:30 | Pushimi i drekes
14:30 - 15:15 | Sesioni III
-Ekonomia digjitale dhe inovacioni
Teknologjitë e reja të aplikacioneve për zhvillimin rajonal (Nelu Neacsu)
"Sot është e domosdoshme mbyllja e hendekut në TIK, Rasti i Eipass Albania", Anila Busho, Drejtor Ekzekutiv në EiPass Albania:
"Si po i ndryshon teknologjia mikrofinancat", Linda Shomo, CEO i EasyPay.
15:15 - 16:00 | Sesioni IV |
“Cilat janë shanset për një qytet apo një rajon brenda planeve kombëtare urbanistike të lëshuara nga qeveria shqiptare? (përshkrimi i temës, mundësia, sfidat, mundësitë, citymarketing, zhvillimi rajonal) (arch Dean Fushekati). Riorganizimi i qendrave të qytetit (“Rilindja Urbane”) - aspektet e mobilitetit, gjallërimi i tregtisë lokale, tërheqja turistike, qëndrueshmëria (Dr. Eglantina Gjermeni)
“Roli i medias në promovimin e vlerave territoriale dhe zhvillimit rajonal”, Vuk Velebit, Gazetar, European Western Balkans, Beograd.
"SDG (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm) në UNDP dhe Zbatimi i tyre në Nivel Lokal", Mirela Koci (AULEDA)
17:45 - 18:00 | Konkluzione | Fundi i punimeve të Dita-1
20:00 - 23:30 Darka Zyrtare | |

E shtunë, 2 Dhjetor 2017
Programi i ditës( Gjuha zyrtare e forumit është anglishtja. Përkthimi simultan në shqip)
08:00 - 08:45 | Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës
09:15 - 09:15 | Shënime Mirëseardhjeje
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
09:15 - 10:30 |
Sesioni VI | “Potenciali i bashkë-krijimit për zhvillimin e qyteteve dhe rajoneve të qëndrueshme - Krijimi i qyteteve dhe rajoneve të angazhuara dhe bashkëpunuese”, Luiza Hoxhaj (CRLDS).
“Rajonet në Maqedoni: përcaktuesit e pjesëmarrjes së OShC-ve në agjendën e politikave rajonale", Marjan Nikolov, Ambasadori i RSA dhe anëtar i CEPS ENGAGE Fellowship, kryetar i Qendrës për analiza ekonomike, Docent në Universitetin Sllav Ndërkombëtar në Maqedoni.
Binjakezimi i qyteteve si nje mjete per shkembimin e praktikave te mira, Violeta Berisha, Kosove
10:30 - 10:45 | Pushim Kafeje
10:45- 12:00 | Sesioni VII | Rritja Blu- Integrimi i Qëndrueshëm i Marikulturës dhe Peshkimit Artizanal pranë Zonës së Mbrojtur Detare Karaburun-Sazan (Prof. Asoc. Rigers Bakiu).
"DANUrB - Ndërtimi i një rrjeti rajonal përmes bashkëpunimit kulturor midis Evropës Qendrore dhe Ballkanit Perëndimor", Daniel Balizs, Hulumtues, Universiteti i Teknologjisë dhe Ekonomisë në Budapest / Bela Gergely, Menaxher i Projektit të Danurb, Universiteti i Teknologjisë dhe Ekonomisë.
"Roli i Diplomacisë Ekonomike në funksion të zhvillimit ekonomik të Shqipëris dhe rritjes së peshës së saj politike në rajonin e Ballkanit Perndimor", Dr. Edlira Titini, Universiteti Aleksandër Moisiu i Durrës.
12:00-12:30 | Sesioni VIII- Roli i Universiteteve në Inovacionin dhe Zhvillimin Rajonal:
Si të vlerësojmë ndikimin e spin-offeve akademike në zhvillimin rajonal?
"Valorizimi i njohurive: Nga universiteti në territor, rasti i “spin off-it” universitar Sherpa S.r.l ", Prof.Patrizia Messina/Dr. Blerina Brami, Universiteti i Padovas.
- Universitetet si agjentë të ndryshimit në rajone dhe qytete, (Albulena Halili, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetove, Mk)
13:30 - 14:30 | Dreke Recepsion
14:30 - 15:00 Deklarata e Forumit | Konkluzione | Mbyllja e Forumit
13:30 - 18:30 | Program sociale | Udhëtim në qendra të Trashëgimisë Kulturore në Bashkinë Vlorë
20:30 - 23:30 | Darkë lamtumire tradicionale. | ... fshat
Aktivitet special:
"Mundësitë e aplikimit të talentin në Shqipëri, përfitimet nga administratat shtetërore dhe fondet e huaja" nga Dr. Evis Pano.

E dielë, 3 Dhjetor 2017
Check out & Nisjet

20:00 - 23:00 | Festë lamtumire për vullnetarët

ktheu tek aktiviteti.

crlds

FoRLED 2018

Forumi i Tretë i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal
Vlore, Albania 19-21 Nentor , 2018

“Nëse doni të shkoni larg, shkoni së bashku”.

“Çfarë të ardhmeje për Ballkanin Perëndimor? Një vizion nga perspektiva lokale dhe rajonale”

Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal i Ballkanit Perëndimor-FoRLED është pjesë e një procesi të hapur pune, të filluar në vitin 2016, mbas një serie takimesh, Leksionesh të Hapura dhe konferencash të Qytetit në qytetet: Tiranë, Elbasanë, Berat dhe Vlorë, i cili u përmbyll me Forumin e mbajtur në qytetin e Vlorës më 14 tetor 2016.

FoRLED promovon një dialog ndërkombëtar dhe ndan përvojat mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal. Ai ofron mundësinë për të transformuar një aleancë rajonale të aktorëve të angazhuar në Ballkanin Perëndimor në partneritete konkrete në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.

Forumi është një proces i vazhdueshëm, i cili kulmon çdo vit me një ngjarje në nivelin e Ballkanit Perëndimor. Forumet kombëtare dhe rajonale, ngjarjet lokale dhe aktivitetet trajnuese janë pjesë përbërëse e këtij procesi.

Forumi do të përbëjë një platformë për dialog për çështjet kyçe në këtë fushë. Ai do të analizojë se si qasja jonë në zhvillimin rajonal dhe lokal qëndron si një qasje operacionale dhe strategjike për të harmonizuar politikat e zhvillimit në nivelin e Ballkanit Perëndimor me ato evropiane dhe për të përgatitur vendet tona për pranim dhe integrim të plotë në BE.

Potenciali i tij rrjedh nga përfshirja e një numri të madh drejtuesish të lartë në nivelet e ndryshme të qeverisjes (komunitare, kombëtare, rajonale dhe lokale) si dhe studjues, ekspertë, sektorin privat, bota akademike, shoqëria civile dhe të tjerë. Ata do të punojnë së bashku për të stimuluar politikat për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik rajonal dhe lokal për të arritur zbatimin përfundimtar të tyre në terren.

Forumi për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Vendor - FoRLED, është një ngjarje tre-ditore mbi politikën rajonale dhe lokale të zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor e organizuar nga CRLDS Shqipëri, në partneritet me Akademinë Evropiane të Rajoneve, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës, Këshilli i Qarkut Vlorë, duke përfshirë palët relevante rajonale dhe ndërkombëtare, duke rezultuar në rekomandime të politikave rajonale dhe lokale.

Forumi i 2-të i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal - FoRLED 2017 u mbajt në Vlorë, Shqipëri, nga 30 nëntor - 2 dhjetor 2017 2017. Edicioni II, 2017 u mbështet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe Qeveria e Flanders. Edicioni i 2 i FoRLED 2017 u mbështet nga Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës në Shqipëri dhe Qeveria Flamandre si edhe një numër të shumtë partnerësh lokal dhe ndërkombëtar. Për me shumë shih në rubriken aktivitete: FoRLED 2017.

CRLDS dhe partnerët tanë kanë kënaqësi të jashtëzakonshme t'ju ftojnë në Forumin e Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal 2018-FoRLED 2018!!

Edicioni i 3-të i Forumit per Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal-FoRLED 2018 do të mbahet në datat 19-21 Nentor 2018 në qytetin e Vlorës.

RRETH NESH

A photo of me

Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal i Ballkanit Perëndimor-FoRLED është pjesë e një procesi të hapur pune, të filluar në vitin 2016, mbas një serie takimesh, Leksionesh të Hapura dhe konferencash të Qytetit në qytetet: Tiranë, Elbasanë, Berat dhe Vlorë, i cili u përmbyll me Forumin e mbajtur në qytetin e Vlorës më 14 tetor 2016.

FoRLED promovon një dialog ndërkombëtar dhe ndan përvojat mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal. Ai ofron mundësinë për të transformuar një aleancë rajonale të aktorëve të angazhuar në Ballkanin Perëndimor në partneritete konkrete në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.

Forumi është një proces i vazhdueshëm, i cili kulmon çdo vit me një ngjarje në nivelin e Ballkanit Perëndimor. Forumet kombëtare dhe rajonale, ngjarjet lokale dhe aktivitetet trajnuese janë pjesë përbërëse e këtij procesi.

Forumi do të përbëjë një platformë për dialog për çështjet kyçe në këtë fushë. Ai do të analizojë se si qasja jonë në zhvillimin rajonal dhe lokal qëndron si një qasje operacionale dhe strategjike për të harmonizuar politikat e zhvillimit në nivelin e Ballkanit Perëndimor me ato evropiane dhe për të përgatitur vendet tona për pranim dhe integrim të plotë në BE.

Potenciali i tij rrjedh nga përfshirja e një numri të madh drejtuesish të lartë në nivelet e ndryshme të qeverisjes (komunitare, kombëtare, rajonale dhe lokale) si dhe studjues, ekspertë, sektorin privat, bota akademike, shoqëria civile dhe të tjerë. Ata do të punojnë së bashku për të stimuluar politikat për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik rajonal dhe lokal për të arritur zbatimin përfundimtar të tyre në terren.

Forumi për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Vendor - FoRLED, është një ngjarje tre-ditore mbi politikën rajonale dhe lokale të zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor e organizuar nga CRLDS Shqipëri, në partneritet me Akademinë Evropiane të Rajoneve, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës, Këshilli i Qarkut Vlorë, duke përfshirë palët relevante rajonale dhe ndërkombëtare, duke rezultuar në rekomandime të politikave rajonale dhe lokale.

Forumi i 2-të i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal - FoRLED 2017 u mbajt në Vlorë, Shqipëri, nga 30 nëntor - 2 dhjetor 2017 2017. Edicioni II, 2017 u mbështet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe Qeveria e Flanders. Edicioni i 2 i FoRLED 2017 u mbështet nga Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës në Shqipëri dhe Qeveria Flamandre si edhe një numër të shumtë partnerësh lokal dhe ndërkombëtar. Për me shumë shih në rubriken aktivitete: FoRLED 2017.

CRLDS dhe partnerët tanë kanë kënaqësi të jashtëzakonshme t'ju ftojnë në Forumin e Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal 2018-FoRLED 2018!!

Edicioni i 3-të i Forumit per Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal-FoRLED 2018 do të mbahet në datat 19-21 Nentor 2018 në qytetin e Vlorës.

Pjesëmarrja është pa pagesë. Regjistrimi është i detyrueshëm.

RegjistrohuPARTNERET

Portfolio images