Projekte

Projektet në këto fusha janë të programuar në formate të ndryshme: si simpoziume ndërkombëtare, seminare, workshope, debate, bisedime, projekteve kërkimore, ekspozita, projekte kulturore, si dhe një gamë të gjerë të botimeve dhe studimeve specifike.

FORUMI I PARË I ZHVILLIMIT EKONOMIK RAJONAL DHE LOKAL Vlorë, 10 - 14 Tetor 2016

Forumi pari i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal u organizuar nga CRLDS dhe EAR-AER në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës, me Qarkun e Vlorës, me Dhomën e Tregetise dhe Industrise dhe Universitetin e Vlorës, me mbështetjen e Qeverisë Flamande. Ai u mbajt në sallën e Bashkisë së Vlorës, në prani të kryetarit të bashkisë së Vlorës, Z. Dritan LELI.

Forumi i parë për zhvillim ekonomik rajonal dhe lokal u zhvillua pas Reformes Administrative Territoriale në Shqipëri dhe efekteteve te saj fillestare, si dhe në fillimin e fazës së dytë të reformës së decentralizimit në Shqipëri: Reforma për Rajonalizimin e Territorit në Shqipëri.

Ngritja e kapaciteteve të stafit administrativ të Këshillave të Qarqeve

"Zhvillimi ekonomik në praktikë: Nga aftësitë e sektorit dhe standardet profesionale të këshillave rajonale në standardet arsimore, programet e të mësuarit dhe autoritetet e kualifikimeve. Cili rol për Qarkun, CRLDS dhe një agjensi për zhvillim rajonal në krijimin e një sistemi kombëtar të kualifikimeve ".

Me Manfred Ziewers, trajner ndërkombëtar.

Vendi: Hotel "Mondial", Tiranë

Koha: më 29-30 shtator 2016

Trajner: Manfred Ziewers, Traineri Ndërkombëtar

Lehtësuese: Luiza Hoxhaj

Partnerët: CRLDS Shqipëri, Këshilli i Qarkut Tiranë dhe Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë.

Financuar nga: Këshilli i Qarkut Tiranë

Manfred Ziewers, Traineri Ndërkombëtar ofrohet pa pagesë.

Qielli është në duart tona

Në dt 26 Maj 2016, në ambjentet e Hotel Tirana International, Salla Balsha në Tiranë Qendra e Studimit të Politikave Europiane për Zhvillim Rajonal e Lokal organizoi një konferencë mbi vlerat dhe rëndësinë e figurës së Nënë Terezës, Gonxhe Bojaxhiu në prag të shenjtërimit nga Vatikani.

Ky projekt kuptimplotë e ka zanafillën e tij tek një prej rubrikave më të njohura të Qendrës sonë: Leksione Ndërkombëtare të Qendrës CRLDS.

 Ky forum lektrimi është pjesë e projektit të Qendrës  të titulluar sipas një prej shprehjeve të Nënë Terezës:

                                                      “Qielli është në duart tona”

Siparin e projektit, që është ndërkohë edhe eventi i parë në vendin tonë përpara shenjtërimit të Nënë Terezës e celi Dr. Gëzim Alpion, nga Universiteti i Birmingamit i Britanisë së Madhe, i cili mbajti leksionin publik “Nënë Tereza: Sfidat e studimit para dhe mbas shenjtërimit”.

Qytetaria Aktive dhe Edukimi i Vullnetarizmit

Ky projekt lokal u zhvillua në kuadër të projektit Docpie. Projekti Docpie është një projekt i financuar nga Programi Europa për Qytetarët. Projekti Docpie , ku CRLDS është partner, bashkon 15 organizata, universitete dhe bashki nga 13 vende europiane.

Partner: CRLDS Albania në bashkëpunim me Qendrën Rinore Vlorë,

Vendi ku u zhvillua aktiviteti: Pallati i Kultures në qytetin e Vlorës

Koha e mbajtjes: më 15/09/2015, ora 10:00-13:00

Grupi i targetuar: Organizatat rinore të Qarkut Vlorë si dhe vullnetarët e Qendrës Rinore Vlorë

(nxenës të shkollave të mesme dhe studentë universitar si dhe profesionist të rinjë)

Tema: "Qytetaria Aktive dhe Edukimi i Vullnetarizmit, sfida dhe realitete".

Prezantues: Dr. Luiza Hoxhaj

Ju mund të ndiqni prezantimin në Power Point duke klikuar këtu

Projektimi dhe menaxhimi i koncepteve të zhvillimit rajonal

Abstrakt

Shqipëria është në një proces në vazhdim e sipër të decentralizimit. Gjithnjë e më shumë përgjegjësi janë duke u zhvendosur në nivel rajonal dhe lokal. Aktorët publikë dhe privatë të angazhuar në zhvillimin ekonomik rajonal janë më pas të nevojshme për të përmirësuar sistematikisht njohuri të specializuara, metodologjike, aftësitë dhe kompetencat e tyre sociale dhe personale që të jenë në gjendje të jap një kontribut të rëndësishëm në rritjen dhe prosperitetin në rajonet e tyre. Kjo ka rëndësi të veçantë për nëpunësit civilë që punojnë në administratat lokale në mbarë vendin, të cilët janë ende aktorët kryesorë në menaxhimin e koncepteve të zhvillimit lokal dhe rajonal.

Lloji i veprimtarisë: Seminar

Koha e zhvillimit: 30/9 – 01/10/2015

Vendi: Hotel Pavaresia, Vlorë

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesues: Luiza Hoxhaj

Leksion Publik “Përse Shqipërisë i Duhen Intelektualë Publik”

Gamës së aktiviteteve të rëndësishme të Qendrës sonë, CRLDS, i shtohet tashmë edhe leksioni publik me temë “Përse Shqipërisë i Duhen Intelektualë Publik”. Ky leksion u mbajt në ambjentet e Hotel Doro City, në datën 16.04.2015, ora 11.00 nga Dr.Gezim Alpion, lektor në Universitetin e Birmingham me origjinë shqiptare.

Ky aktivitet ishte një kombinim i dy  rubrikave : “Leksione Publike” dhe “Tako Talentet Shqiptare”.

Pjesëmarrësit në këtë aktivitet, të cilët vinin nga fusha të ndryshme, pasi edhe tema e leksionit ishte gjithëpërfshirëse dhe me interes publik, ndoqën për afërsisht 2 orë këtë leksion shumë interesant, të konceptuar në dy pjesë:  

45 minuta zhvillimi i temës nga Dr. Gezim Alpion dhe  

45 minutat e tjera për pyetje, përgjigje dhe diskutime.

 Vlen për tu theksuar numri i lartë i studenteve, pjesë e auditorit, të cilët demostruan interes të  lartë për temën dhe u angazhuan me pyetje dhe diskutime të shumta.

Promovimi i AFP-efektive / AE / LLL , qasje që synon punësimin në projektet e investimeve strategjike - Reflektime mbi rolin e një AERZH dhe kontributi i tyre në gjenerimin e punësimit.

Lloji i veprimtarise: Seminar

Partner: Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin rajonal dhe Lokal & Manfred Ziewers

Koha e zhvillimit: Dt 12-13 Mars 2015

Vendi: Hotel Mondial, Tirane

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesuese: Luiza Hoxhaj.

Financimi i Projektit: Qendra dhe Manfred Ziewers

 Objektivi

Seminari 2-ditor synoi të forcojë kompetencat analitike të pjesëmarrësve dhe për të trajnuar aftësitë e tyre për të avokuar qasjet efektive mësimore VET- Edukimi i te rriturve gjatë gjithë jetës, për të nxitur punësimin në kontekstin e një strategjie më të gjerë të zhvillimit të burimeve njerëzore, duke pasur parasysh rrethanat në një vend specifik.

Roli i Partnerëve Social në Themelimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve për TVET / Te mësuarit gjatë gjithë jetës

Lloji I veprimtarise: Seminar

Partner: Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin rajonal dhe Lokal & Manfred Ziewers

Koha e zhvillimit: Dt 19-20 Dhjetor 2014

Vendi: Tirane

Trajner: Manfred Ziewers

Lehtesuese dhe prezantuese e Kornizes Kombetare te Edukimit ne Shqiperi: Luiza Hoxhaj.

Financimi i Projektit: Qendra dhe Manfred Ziewers

Përshkrim i seminarit

Final evaluation of Regional Development Programme Northern Albania

KOHËZGJATJA: janar 2015 - mars 2015

PARTNER: Oir GmbH, AUSTRIA & Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin Rajonal dhe Lokal (Shqiperi).

Financimi: PRZH Shqiperia e Veriut

Qeveria e Shqipërisë, Këshillat e qarqeve, si dhe agjencitë donatore të Austrisë (ADA) dhe Zvicrës (SDC) duke njohur të metat e zhvillimit në Shqipërinë e Veriut vendosen për të promovuar në mënyrë aktive përpjekjet per zhvillimin rajonal nëpërmjet Programit të Zhvillimit Rajonal të Shqipërisë Veriore (PRZH). Këto përpjekje duke e futur veten në dinamikën e reformës territoriale që promovojnë decentralizimin dhe zhvillimin rajonal si instrumentet kryesore të përpjekjeve integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Faqet

ACHIEVE - Ndërgjegjësimi për historinë e përbashkët për identifikimin dhe zgjerimin e vlerave të Evropës

Intervali kohor:

Qershor 2019 - maj 2021

Donator

Komisioni Evropian, Agjensia Ekzekutive e Arsimit, Kulturës dhe Audiovizivës

Programi

Evropa për Qytetarët

Nën-programi 

Strand 2: Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja qytetare  

Projekti në një shikim

ACHIEVE synon të zhvillojë identitetin e BE-së duke filluar nga një reflektim mbi historinë e përbashkët, artin dhe fetë midis qyteteve nga Evropa Qendrore dhe Jug-Lindore si një mjet për të luftuar Euroscepticizmin në rritje.

Për këto arsye, këto janë temat në sfidat me të cilat ACHIEVE dëshiron të përballet:

Tako Talentet Shqiptare - Meet AlbTalents

Përshkrimi  

Projekti: “Tako Talentet shqiptare – Meet AlbTalents” i promovuar nga Qendra CRLDS Albania në bashkëpunim me partnerë, lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare synon të favorizojë një reflektim të thellë të karakterit politik, sociologjik dhe antropologjik mbi madhësinë dhe formën që është duke marrë fenomeni i mobilitetit të gjeneratave të reja dhe mbi perspektivën e qarkullimit të talenteve. Në këtë projekt do të angazhojmë edhe struktura si shoqata të ndryshme bisnesi, kompani apo fondacione të cilat punojnë me personel të huaj apo sa ato thithin të rinjë, që kanë studiuar jashtëe si dhe se sa ato e gjejnë të përshtatshëm kapitalin social vendas?

Qendra nëpërmjet këtij projekti “kandidohet si një laborator kombëtar për monitorimin e fenomenit dhe për  të eksperimentuar politikat e rithithjes se tyre. Të rinjtë, akademike, ekspertë, institucione, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit do të diskutojnë tema dhe zgjidhjet, që do të ndërmerren për të bere te kthyeshme vendimin për të lënë vendin dhe per të kthyer ne vlerë të shtuar përvojën e tyre te fituar jashte vendit.

E gjithë kjo, duke qene te bindur se vetëm nëpërmjet gjeneratave të reja, me energjinë dhe shkathtësine e tyre, aftësinë e tyre për të qenë një urë në mes të tashmes dhe të ardhmes, në mes të territorit të origjinës dhe sfidave globale, mund të kthehemi tek rritja,  duke gjeneruar zhvillim dhe mirëqenie te territorit.

Faqet