Partneret Tane

Partnerët kryesorë të Qendrës janë:
  • Organizatat Jo-Qeveritare
  • Organizatat, institucione dhe Qeveri Lokale
  • Insitucione, programe dhe organizata të bashkëpunimit ndërkombëtar
  • Ministritë
  • Departamente Universitare dhe qëndra të kërkimit shkencor
  • Institucionet Evropiane
  • Dhomat e Tregtisë dhe bisnesit
  • Fondacione bankare dhe Kompani me Përgjegjësi Sociale
  • Agjensi mjedisi dhe të zhvillimit lokal
  • Agjente të Zhvillimit Lokal