LEKSION I HAPUR: "AKSESI NË FINANCË: NXITJA E PROJEKTEVE LOKALE DHE RAJONALE EKONOMIKE”, nga Louis Delcart

Partner:

Qendra e Studimeve të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal

Akademia Evropiane e Rajoneve

Koha: 26 Tetor 2019

Vendi: Fakulteti Ekonomik, Universiteti Ismail Qemali, Vlorë

Në  serine e Ligjëratave të Hapura,  pjesë e rubrikës: Leksione Ndërkombëtare të CRDLS Albania (CAIL), CRLDS në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Rajoneve sjellin  më 26 Tetor 2018, Louis Delcart, i cili prezantoi leksionin:

" AKSESI NË FINANCË: NXITJA E PROJEKTEVE EKONOMIKE LOKALE DHE RAJONALE",

duke përshkruar parashikimet më të fundit, tendencat e teknologjisë dhe njoftimet e politikave në nivel global.

Përfituesit:

Kjo temë ju drejtua studentëve, akademikëve, mësuesve, sipërmarrësve, organizatave të shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë të interesuar në këtë temë.

Pjesëmarrësit 

110 studentë, akademikë, mësues, sipërmarrës, organizata të shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë.

Program

10:30 Mirë se vini

10:00 Ligjërata nga Louis Delcart

10:55 Reflektim nga Luiza Hoxhaj, pasuar nga Q & A

11:30 Diskutim me audiencën

12:00 Dreka & Rrjetëzim

Dr. Luiza Hoxhaj, Drejtore Ekzekutive e Qendrës CRLDS për Studime të Politikave Evropiane mbi Zhvillimin Rajonal dhe Lokal – priti dhe bashkëpunoi në këtë ngjarje.

Për folësit

Z. Louis Delcart, është ligjërues, Universiteti i Lirë i Brukselit, Këshilltar i Akademisë Diplomatike, Bruksel, si dhe Anëtar Bordi i Akademisë Europiane të Rajoneve,  

Znj. Luiza Hoxhaj, Drejtore Ekzekutive e Qendrës për Studime Politikave Evropiane Zhvillimin Rajonal dhe Lokal të CRLDS Albania, Tiranë, Anëtare Bordi e Akademisë Evropiane të Rajoneve.   

Aktiviteti u zhvillua në gjuhën angleze.

Qeveria Flamandre ka mbështetur financiarisht praninë e z. Louis Delcart në Shqipëri.