Mëngjes pune i CRLDS

Në mbyllje të vitit 2019 si dhe vigjilenca e vitit 2020 CRLDS Albania organizoi një takim me Bordin e Drejtorëve, Surf dhe bashkëpunëtorët e tij për të analizuar arritjet dhe aktivitetet e tij gjatë vitit 2019 dhe për të pasqyruar dhe aprovuar dokumentet strategjikë për vitin 2020.

Më poshtë është një pasqyrim i këtij aktiviteti përmes fotografive.