A4EUS

A4EUS - Aksioni 4 Evropa e Solidaritetit është një projekt i financuar nga Programi Evropa për Qytetarët e Bashkimit Evropian. Projekti përfshin gjithsej 17 partnerë nga 12 vende (Italia, Malta, Maqedonia e Veriut, Serbia, Belgjika, Mali i Zi, Greqia, Spanja, Bullgaria, Polonia, Estonia, Shqipëria).

Kohëzgjatja e Projektit: 01/03/2020 - 31/05/2021

Faqja e internetit e projektit: http://www.a4eus.org/ | Faqja e projektit në Facebook: https://www.facebook.com/a4eus

Shkarkoni Raportin Përfundimtar:

Raporti Përfundimtar.pdf

Në përmbledhjen më poshtë mund të shihni disa detaje rreth projektit:

Akronimi:  A4EUS

Titulli i plotë i projektit:  Veprimi 4 Evropa e Solidaritetit

Financimi: Nga Programi Evropa për Qytetarët

Qëllimet e Projektit

Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin për çështjen e imigrimit që tashmë shqetëson shoqërinë evropiane që nga viti 2015. Në veçanti, qëllimi i projektit është të përhapë një narrativë dhe qasje të re për çështjen e imigrimit në Evropë, duke promovuar një Evropë të patrembur me një fokus në solidaritetin evropian që e ka vendosur Bashkimin Evropian si një fener të kulturës dhe demokracisë në të gjithë botën.

Buxheti total: 146.160,00 €

Buxheti CRLDS:  23.500,00 €

Financimi i BE:  100%

Partneri kryesor:  Focus Europe - Laboratorio Progettuale per l ’integrim Euro - Itali

Partnerët

 • COPPEM-Comitato Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo-Itali
 • Qendra Rinore Rome - Maqedonia e Veriut
 • Komuna Urbane e Tuzit - Mali i Zi
 • Asociaciòn Pasos Solidarios - Spanjë
 • Platforma Ndërkombëtare për Pjesëmarrjen Qytetare Sdruzhenie - Bullgari
 • Comune di Mazara del Vallo - Itali
 • FTZ - Financimi i Komunitetit Valletta - Maltë
 • CulturePolis - Greqi
 • Centar Lokalne Demokratije Udruzenje Lda - Serbi
 • Peipsi Koostoo Keskus - Estoni
 • Shoqata e Kolegjit Universitar Evropian - Belgjikë
 • Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji - Instituti për zhvillimin e Sportit dhe Edukimit - Poloni
 • Centrum Stosunków Międzynarodowych - Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare - Poloni
 • Qendra e Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin Rajonal - Shqipëri
 • Comune di Osilo - Itali
 • Unione dei Comuni del Gerrei - Itali

Objektivat Kryesore dhe  Qëllimi i projektit përmbushet përmes 14 ngjarjeve, të organizuara nga një vend i ndryshëm çdo here. CRLDS është planifikuar të realizojë ngjarjen ndërkombëtare në Pejë me një buxhet prej 21,500.00 €.