crlds

Forumi Rajonal 2017 Vlore-AL

Forumi i Dytë i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal
Vlore, Albania - Nentor 29-Dhjetor 2, 2017

“Nëse doni të shkoni larg, shkoni së bashku”.

“Çfarë të ardhmeje për Ballkanin Perëndimor? Një vizion nga perspektiva lokale dhe rajonale”

Decentralizimi dhe ndarja e pushteteve janë elemente thelbësore për demokracinë. Qeveritë nën-kombëtare (komunat, qarqet, autoritetet dhe rajonet ndërmjetësuese) formojnë shtyllën e strukturës politike dhe administrative të shteteve tona; këtu qytetarët dhe të gjithë aktorët e pranishëm në territor si bota akademike, qendrat kërkimore, sipërmarrja dhe organizatat sipërmarrëse, agjencitë zhvillimore dhe shoqëria civile mund të ndikojnë se si komunitetet e tyre mund të qeverisin dhe të luajnë një rol aktiv në shoqëri..

Qëllimi
Trajektorja e Rrugëtimit afatgjat të zhvillimit të qyteteve dhe rajoneve formohet nga një proces i pafund ristrukturimi, me disa qytete dhe rajone që arrijnë rritje të shpejtë gjatë një periudhe të gjatë, ndërsa të tjerët bllokohen në një trajektore të rënies relative dhe nganjëherë absolute. Sidoqoftë, në disa raste, disa rajone dhe qytete të mbetura të përtërirë gjejnë ritmin e rritjes dhe qytetet apo rajonet më të gjalla mund të humbasin vrullin. Duket se nga procesi i ristrukturimit ekonomik disa qytete dhe rajone përfitojnë ndërsa disa të tjerë vendosen në disavantazh.

Forumi synon të nxisë shkëmbimin e ideve, reflektimeve dhe perspektivave, duke inkurajuar akademikët që të marrin informacione më të plota mbi çështjet e "botës reale" dhe hartuesit e politikave duke përdorur atë që del nga debati akademik. Me fjalë të tjera, ideja themelore është të nxisë dialogun me njerëz nga këndvështrime të ndryshme që merren me të njëjtat çështje dhe kërkojnë zgjidhje inovative, efektive dhe efikase të politikave.

Qëllimi i forumit është të sjellë së bashku studiuesit dhe politikëbërësit nga Ballkani Perëndimor me qëllim që të krijohet sinergji dhe ura komunikimi për shkëmbimin e njohurive dhe diskutimin mbi çështjet që rrethojnë kërkimin dhe politikën e zhvillimit ekonomik rajonal dhe vendor, për të sfiduar modelet ekzistuese dhe diskurset e rajonal dhe lokal, për të adresuar sfidat e politikës së zhvillimit dhe për të ofruar zgjidhje për shfrytëzim më të mirë të lëvizshmërisë njerëzore. Megjithëse fokusi rajonal është në Ballkanin Perëndimor, ne inkurajojmë parashtrimet dhe pjesëmarrjen e studiuesve dhe praktikantëve që punojnë edhe në rajone të tjera, pasi përvoja e tyre mund të jetë shumë e dobishme për rajonin tonë dhe rajoni ynë do të jetë më tërheqës.

Në paraditen e ditës pararendese të celjes së punimeve të forumit do të zhvillohet një leksion publik mbi zhvillimin të e qëndrueshëm të qyteteve dhe rajoneve, i shoqëruar nga shfaqja e një filmi dokumentar mbi ngrohjen globale.

Në mbasdite përfaqësuesit nga Ballkani perëndimor dhe vende të tjera do të vizitojnë qëndrat të trashëgimise kulturore dhe historike në Bashkinë Vlorë.

Forumi do të fillojë me sesionin plenar, fjalimet kryesore nga studiues të shquar në studimet e zhvillimit rajonal. Pjesa tjetër e forumit do të përbëhet nga një sërë panelesh tematike, me disa prezantime të punimeve kërkimore, një prezantim nga praktikues të ftuar (nga institucionet qeveritare, OJQ, organizatat ndërkombëtare etj), pasuar nga diskutimi i çështjeve të ngritura në një panel.

Gjuhët zyrtare të forumit janë anglishtja dhe shqipja.

Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal ka një qasje multidisiplinare dhe synon të sjellë së bashku, cdo vit, studiues nga tërë spektri i disiplinave, duke përfshirë antropologjinë, demografinë, ekonominë, ligjin, psikologjinë, sociologjinë, gjeografinë, studimet e zhvillimit, inovacion, shkencat shëndetësore, shkencat politike, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe disiplina të tjera të lidhura me zhvillimin ekonomik rajonal. Hulumtimet ndër-disiplinore dhe perspektivat krahasuese janë veçanërisht të inkurajuara.

Tema të mundëshme përfshijnë:

Bashkëpunimi i Qyteteve të Qëndrueshme
Mjetet e reja të zhvillimit lokal: Efekti i infrastrukturës digjitale në krijimin e vetëpunësimit.
Politikat Qytetare dhe Rajonale për Ekonominë e Re
Mjedisi, qëndrueshmëria dhe format e reja të elasticitetit ekologjik
Politikat për një zhvillim të qëndrueshëm (Smart City, Smart Community, Smart Land)
Kapacitete më të mira administrative në nivel rajonal dhe lokal për të përmirësuar qeverisjen ekonomike
Universitetet si agjentë të ndryshimit në rajone dhe qytete
Komunitetet si agjentë ndryshimi: zhvillimi lokal në BE pas 2020
Roli i medias në promovimin e vlerave territoriale dhe zhvillimit rajonal.

PJESËMARRËSIT

Pjesëmarrja në Forum është e hapur për zyrtarë publikë të nivelit: lokal, rajonal, kombëtar, Organet dhe Institucione të Ballkanit Perëndimor, të BE-së, të organizatave ndërkombëtare, diplomatë, sipërmarrës, agjencitë e zhvillimit rajonal publike dhe private, për akademikët, ekspertët dhe shoqërinë civile nga vende të ndryshme si dhe persona të tjerë të interesuar mbi temat e Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal. Forumi i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal organizohet nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Rajoneve, Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, Këshillin Rajonal të Qarkut të Vlorës, Bashkinë e Vlorës, Qendra Rinore Rajonale e Vlorës, Universiteti i Padovas dhe do të jetë nën kujdesin, mbështetjen dhe bashkëpunimin strategjik të shumë Organizatave Ndërkombëtare, Evropiane dhe të Ballkanit Perëndimor si OECD, ALDA, Ersa, Western Balkans Network, etj. Edicioni i vitit 2017 mbështetet nga Qeveria Flamandre dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës së Shqipërisë, nën kujdesin e posacëm të Ministrit: Z. Damian Gjiknuri.

SHTETET E FORUMIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR

Shqipëria (vendi pritës) - Bosnja e Hercegovina - Maqedoni - Kosovë - Mali i Zi - Serbi.

PSE TA NDIQNI?

Zyrtarët, drejtuesit, ministrat e qeverisë, liderët e shquar të biznesit dhe financat ftohen të marrin pjesë në një dialog konstruktiv me qëllim përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe shumëpalëshe, bashkëpunimin ekonomik ndërkufitar dhe zhvillimin e qëndrueshëm midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe pjesës tjetër të botës, nën perspektivën rajonale dhe lokale.

1) Të dëgjojmë folësit e klasit të parë mbi sfidat dhe mundësitë në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Shqipëri.
2) Të fitojë njohuri se si rajoni po planifikon të dëshmojë në të ardhmen ekonominë e saj, forcimin institucional dhe sundimin e ligjit.
3) Përhapni maksimumin dhe takoni ekspertët dhe ndikuesit ballë për ballë.

Autorët janë të ftuar të paraqesin përmbledhje, që kanë të bëjnë me temën e konferencës ose tema të ndryshme. http://regionaleconomicdevelopmentforum.org/

Datat kryesore
15/11/2017 dhe 20/11/2017 - për të dorëzuar punimet
25/11/2017 - Afati i fundit për regjistrim
në 3o Nentor-2 Dhjetor - do të mbahen punimet e forumit

Procesi i paraqitjes: Thirrjet për dokumente tani janë të hapura. Dorëzimi i dokumenteve është i mirëpritur nga studiuesit, ekspertët, krijuesit e politikave, hartuesit e politikave dhe studentët e doktoraturës që kryejnë kërkime në fushën e zhvillimit ekonomik rajonal dhe lokal. Ju lutem dërgoni një abstrakt prej 300-350 fjalë në formatin MS Word në sekretariaFoRLEd@crlds.org , jo më vonë se 15 Nentori për hulumtuesit e rinj dhe 20/11/2017 për prezantimet e tjera.

Komiteti i përzgjedhjes do shqyrtojë
Nuk ka asnjë tarifë pjesëmarrjeje në Forum. Qasje e plotë në punimet e Forumit ofrohet vetëm për delegatët e rregjistruar më pare, duke derguar nje email ne adresen: sekretariaFoRLEd@crlds.org ose qe plotesojne formen on-line per pjesemarrje në forum.

Shënim
Kush nuk do të ketë për të prezantuar është i lirë të marrë pjesë në forum dhe të bëjë pyetje në lidhje me folësit e programuar. Gjithmonë regjistrimi në faqen e forumit duke plotësuar formularin ose duke dërguar email tek: secretaryFoRLED@crlds.org është i detyrueshëm.

Draft Axhenda


tetor 2017

E mërkurë 29 Nentor 2017
Arrivals - Check-in – Regjistrimet
12:00 - 19:30 | Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës
19:30 - 21:00 | Darka e Mirëpritjes.

E enjte 30 Nentor 2017
Programi i ditës
15:00 - 19:00 | Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës / Hotel Pavaresia, Vlore
11: 00- 12:00 | Leksion Publik mbi temën e Zhvillimit të Qëndrueshëm Rajonal dhe Lokal, nga Prof. Niko Pano. (Teatri "Petro Marko" i Vlorës - do të konfirmohet)
Në këtë pjesë të gjuhës zyrtare të Forumit është gjuha shqipe. Përkthimi simultan në gjuhën angleze.
12: 00-13: 00 | Filmi dokumentar rreth ngrohjes globale: "Një e vërtetë e pakëndshme, një kërcënim global". (Teatri "Petro Marko" i Vlorës - do të konfirmohet)
15:00 - 18:15 | Vizitë në zonat e trashëgimisë kulturore të Vlorës
20:00 - 23:30 | Darka

E premte 1 Dhjetor 2017
Programi i ditës
08:00 - 09:00 | Regjistrimet, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës
09:00 - 09:15 | Hapja | Mirëseardhja
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
09:15 - 09:30 | Hapja | Inaugurimi i Forumit
- Z. Damian Gjiknuri, Minister i Infrastruktures dhe Energjise, Shqiperi
- Henri Malosse, ish-presidenti i KESE- Komitetit Ekonomik dhe Social Europian - "Avantazhet e qasjes së zhvillimit lokal të udhëhequr nga komuniteti"
- Petrit Selimi, Koordinator Kombëtar për Sfidën e Mijëvjeçarit në Kosovë, Qeveria e Kosovës, ish-Ministre e Jashtme.
- Aleksandar Andrija Pejović, Ministër i Çështjeve Evropiane të Malit të Zi - Kryenegociator për bisedimet e pranimit në BE - Koordinator Kombëtar për Fondet e BE-së.
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
09:30 - 10:30 | Sesioni I | BE- Ballkani, Çfarë të ardhmeje për Ballkanin Perëndimor? Një vizion nga perspektiva lokale dhe rajonale
- Përse normat e rritjes janë të ndryshme? Rruga e inovacionit në Rajonet
- Politikat e Bashkëpunimit Territorial dhe Kohezionit: midis rezultateve dhe perspektivave
Dr. Franz Schausberger, Kryetar i Grupit Punues për Ballkanin Perëndimor, Komiteti i Rajoneve - CoR.
Dr. Elena Miteva, Këshilltare e Lartë e Divizionit të OECD për Evropën Juglindore. Prof. Arben Malaj, Rektor i Universitetit "Luarasi", Tiranë, Konsulli Nderi i Austrisë në jug të Shqipërisë.
"Znj. Madi Sharma, anëtare e KESE-së / Kryetare e Komitetit Konsultativ BE-Fyrom të KESE-së. Angazhimi i grave dhe i të rinjve si shtytëse ekonomike për rritjen ekonomike",
Jasha Menzelxhiu dhe përfaqësues të tjerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të tjerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
10:30 - 11:00 | Pushim Kafeje
11:00 - 12:15 | Sesioni II a. Zhvillimi i rrjeteve të zgjuara për energjinë e rinovueshme me një qasje rajonale: praktikat dhe perspektivat më të mira (Jan Harzmann / Stephan Ressl).
Prof. Gjergj Simaku;
Dr. Nihad Harbas Ekspert per Energjine dhe Klimen& Konsulent,Bosnje-Hercegovine
Dr. Lorenc Gordani;
Prof. Maks Shuli,
Rast Studimor-Projekti TAP
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
12:15 - 13:15 | Pushimi i drekes
13:30 - 14:45 | Sesioni III
-Ekonomia digjitale dhe inovacioni
-Teknologjitë e reja të aplikacioneve për zhvillimin rajonal (Nelu Neacsu)
-Mjetet e reja të zhvillimit lokal: Efekti i infrastrukturës digjitale në krijimin e vetëpunësimit.
-Analiza e rasteve të aplikuara në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Anila Busho, Drejtor Ekzekutiv në EiPass Albania: "Sot është e domosdoshme mbyllja e hendekut në TIK, Rasti i Eipass Albania".
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
14:45 - 16:00 | Sesioni IV | Përsëritja e qendrave të qytetit (“Rilindja Urbane”) - aspektet e mobilitetit, gjallërimi i tregtisë lokale, tërheqja turistike, qëndrueshmëria (Eglantina Gjermeni) (prof. Ionica Oncioiu)
“Cilat janë shanset për një qytet apo një rajon brenda planeve kombëtare urbanistike të lëshuara nga qeveria rumune? (përshkrimi i temës, mundësia, sfidat, mundësitë, citymarketing, zhvillimi rajonal) (arch Dean Fushekati)
Potenciali i bashkë-krijimit për zhvillimin e qyteteve të qëndrueshme - Krijimi i qyteteve të angazhuara dhe bashkëpunuese
Përfshirja e rajoneve në vendimmarrjen e kujdesit shëndetësor - rasti i mbështetjes mekanike të qarkullimit të gjakut për terapinë e dështimit të zemrës (Richard Murrugarra-Centurion)
16:00 - 16:30 | Pushim kafeje
16:30 - 17:45 | Sesioni V | Bujqësia, mjedisi, përdorimi i burimeve "trajtimi i problemeve të përbashkëta dhe eksplorimi i potencialeve"
Drejt një ekonomie qarkulluese - riciklimi i mbetjeve si lëndë e parë dhe përfshirja e rajoneve në proces (Louis Delcart)
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
17:45 - 18:00 | Konkluzione | Fundi i Konferencës Dita-1
20:00 - 23:30 | Darka Zyrtare |

E shtunë, 2 Dhjetor 2017
Programi i ditës( Gjuha zyrtare e forumit është anglishtja. Përkthimi simultan në shqip)
08:00 - 08:45 | Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës
09:15 - 09:15 | Shënime Mirëseardhjeje
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
09:15 - 10:30 | Sesioni VI | Rritja Blu, Detaria, Infrastruktura, Transporti & Hubs "Bashkëpunimi rajonal, punet në progres!"
- Integrimi i transportit detar në zinxhirin logjistik global si një përfitim i përgjithshëm për komunitetin lokal dhe rajonal.
- Integrimi i Qëndrueshëm i Marikulturës dhe Peshkimit Artizanal pranë Zonës së Mbrojtur Detare Karaburun-Sazan (Prof. Asoc. Rigers Bakiu).
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
10:30 - 10:45 | Pushim Kafeje
10:45- 12:00 | Sesioni VII | Turizmi Kulturor dhe i Qëndrueshëm "Turizmi Kulturor, Çelësi i Zhvillimit të Qëndrueshëm"
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin
12:00-13:30 | Sesioni VIII- Politikat Rajonale të Kërkimit dhe Inovacionit dhe Sfidat e Vendeve të Ballkanit Perëndimor. Si të vlerësojmë ndikimin e spin-offeve akademike në zhvillimin rajonal? Prof.Patrizia Messina/Dr. Blerina Brami, Universiteti i Padovas,Itali
-Roli i Universiteteve në Inovacionin dhe Zhvillimin Rajonal Albulena Halili, Universiteti Evropian i Europes JugLindore, Tetove-MK "Universitetet si agjentë të ndryshimit në rajone dhe qytete"
- Si të vlerësojmë ndikimin e spin-offeve akademike në zhvillimin rajonal? - "Mundësitë e aplikimit të talentin në Shqipëri, përfitimet nga administratat shtetërore dhe fondet e huaja" nga Dr. Evis Pano.
13:30 - 14:30 | Dreke Recepsion
Deklarata e Forumit
14:30 - 15:00 | Konkluzione | Mbyllja e Forumit
13:30 - 18:30 | Program sociale | Udhëtim në qendra të Trashëgimisë Kulturore në Bashkinë Vlorë
20:30 - 23:30 | Darkë lamtumire tradicionale. | ... fshat

E dielë, 3 Dhjetor 2017
Check out & Nisjet

20:00 - 23:00 | Festë lamtumire për vullnetarët

Ky program mund t'i nënshtrohet ndryshimeve në renditjen e seksionit.

ktheu tek aktiviteti.

RRETH NESH

A photo of me

Forumi i Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Vendor i Ballkanit Perëndimor-FoRLED është pjesë e një procesi të hapur pune, të filluar në vitin 2016, i cili promovon një dialog ndërkombëtar dhe ndan përvojat mbi Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal. Ai ofron mundësinë për të transformuar një aleancë rajonale të aktorëve të angazhuar në Ballkanin Perëndimor në partneritete konkrete në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.

Forumi është një proces i vazhdueshëm, i cili kulmon çdo vit me një ngjarje në nivelin e Ballkanit Perëndimor. Forumet kombëtare dhe rajonale, ngjarjet lokale dhe aktivitetet trajnuese janë pjesë përbërëse e këtij procesi.

Forumi do të përbëjë një platformë për dialog për çështjet kyçe në këtë fushë. Ai do të analizojë se si qasja jonë në zhvillimin rajonal dhe lokal qëndron si një qasje operacionale dhe strategjike për të harmonizuar politikat e zhvillimit në nivelin e Ballkanit Perëndimor me ato evropiane dhe për të përgatitur vendet tona për pranim dhe integrim të plotë në BE.

Potenciali i tij rrjedh nga përfshirja e një numri të madh udhëheqësish të lartë në nivelet e ndryshme të qeverisjes (komunitare, kombëtare, rajonale dhe lokale) dhe studjues, ekspertë, sektori privat, bota akademike, shoqëria civile dhe të tjerë. Ata do të punojnë së bashku për të stimuluar politikat për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik rajonal dhe lokal për të arritur zbatimin përfundimtar të tyre në terren.

Forumi i 2-të i Ballkanit Perëndimor për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Lokal - FoRLED do të mbahet në Vlorë, Shqipëri, nga 30 nëntor - 2 dhjetor 2017 2017.

Forumi për Zhvillimin Ekonomik Rajonal dhe Vendor - FoRLED, edicioni II, 2017 është një ngjarje tre-ditore mbi politikën rajonale dhe lokale të zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor të organizuar nga CRLDS Shqipëri, në partneritet me Akademinë Evropiane të Rajoneve, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës , Këshilli Rajonal i Vlorës, i mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe Qeveria e Flanders, duke përfshirë palët relevante rajonale dhe ndërkombëtare, duke rezultuar në rekomandime të politikave rajonale dhe lokale.

Edicioni i 2 i FoRLED 2017 është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës në Shqipëri, dhe do të mbahet në Vlorë, Shqipëri, më 24 dhe 27 tetor në Universitetin e Vlorës. Ajo do të shërbejë edhe një herë si një platformë për dialog ndërkombëtar mbi përcaktimet e politikave dhe perspektivat e interesit të përbashkët për krijuesit e politikave rajonale dhe vendore të zhvillimit ekonomik dhe palët e interesuara.

CRLDS dhe partnerët tanë kanë kënaqësi të jashtëzakonshme t'ju ftojnë në Forumin e Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe Lokal 2017-FoRLED 2017!

Pjesëmarrja në Forum është pa pagesë, por regjistrimi është i detyruar

RegjistrohuPARTNERET

Portfolio images